Zeevaart | Maritiem Nederland
Zeevaart

Scheepvaart ongehinderd door coronacrisis

woensdag 1 april 2020

Er is geen sprake van een daling van het aantal bezoekende zee- en binnenvaartschepen aan de Haven van Rotterdam. "Het is de afgelopen week niet minder druk geweest dan anders, zowel wat containerschepen, tankers als binnenvaartschepen betreft", aldus een bericht van het Havenbedrijf.

Meer controle op uitvoering crew changes

woensdag 1 april 2020

Vanwege besmettingsgevaar zijn sommige terminals huiverig om bemanningswisselingen, de zogenoemde crew changes, voor zee- en binnenvaart via de landzijde te laten plaatsvinden. Port of Rotterdam heeft maatregelen genomen om crew changes op een meer gecontroleerde manier uit te voeren.

'Hopelijk houdt de scheepvaart dit vol'

dinsdag 24 maart 2020

Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR), ziet de scheepvaart worstelen sinds het uitbreken van de coronacrisis. De schepen moeten blijven varen om ons van eten te voorzien, maar ze kunnen hun bemanning niet aflossen. ‘Straks zijn onze mensen meer dan een jaar van huis.’ In het opinieblad Forum van VNO-NCW spreekt ze over haar grootste zorgen.

‘Coronavirus heeft ook effect op onze markt’

maandag 23 maart 2020

In de rubriek ‘KVNR-lid aan het woord’ komt iedere maand een rederij aan het woord die is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De Groningse rederij Hanzevast Shipping vaart met vier handy size bulk carriers en één offshore support vessel. Wat kenmerkt Hanzevast? “Wij zijn betrouwbaar en gedegen”, zegt directeur Peter Dekker.

KVNR belicht gevolgen coronacrisis voor zeevaart

woensdag 18 maart 2020

Redersvereniging KVNR brengt op een speciale webpagina de gevolgen van de internationale coronacrisis in beeld. "Als mondiale sector volgt de KVNR de ontwikkelingen op de voet. Maritieme professionals moeten dagelijks op basis van officiële adviezen afwegen welke eventuele acties zij moeten ondernemen."

‘VK moet geen Singapore op de Noordzee worden’

dinsdag 18 februari 2020

Het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU. Het echtscheidingsdocument is inmiddels getekend, nu moet nog de omgangsregeling nog worden vastgesteld. Dat betekent dat dit jaar minstens zo spannend wordt als de afgelopen jaren, na het referendum waarin een kleine meerderheid van de Britten stemde voor uittreding uit de Europese Unie. Een gesprek met Lodewijk Wisse, portefeuillehouder Brexit bij redersvereniging KVNR.

Reders positief over Loodsplicht Nieuwe Stijl

dinsdag 18 februari 2020

De Tweede Kamer heeft onlangs de wetswijziging ‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’ aangenomen. De KVNR is positief over de aanname van Loodsplicht Nieuwe Stijl. “We zijn blij dat er naar de kennis en de kunde van de kapitein en de eerste stuurman wordt gekeken, dat met de experimenteerbepaling de wet dynamisch is en dat er sprake is van uniformering”, zegt Marjolein van Noort van de KVNR. “De Loodsplicht Nieuwe Stijl draagt bij aan de verdere borging van de veiligheid op het water.”

Brandstof besparen? Vraag het de crew

dinsdag 18 februari 2020

Maritieme educatieve stichting ProSea organiseert begin dit jaar drie pilot workshops voor rederijen om ideeën te genereren voor brandstofbesparing en CO2-emissiereductie. Niet de technologie maar de ervaringen en suggesties van het varend personeel staan hierbij centraal. Doel van de workshops is om met de deelnemers en andere betrokkenen van de rederij een werkbaar reductieplan op te stellen en uit te voeren om energie-efficiënter te varen.

ABN Amro brengt Poseidon Principles in praktijk

donderdag 6 februari 2020

Op 18 juni omarmde ABN Amro, samen met andere banken die wereldwijd actief zijn in scheepsfinanciering, de zogenoemde Poseidon Principles. Deze principes zijn een leidraad voor banken die rekening houden met klimaatoverwegingen in hun kredietverlening. Daarnaast spelen ze een rol in de rapportage over de klimaatimpact van de leningenportefeuille van rederijen. De Poseidon Principles zijn nu voor het eerst toegepast bij de herfinanciering van een kredietportefeuille van een internationale rederij.

Nesec-fonds staat open voor aanvragen van reders

dinsdag 28 januari 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft het startschot gegeven voor de lancering van het Nesec Shipping Debt Fund. Institutionele investeerders en de provincie Groningen bieden via dit fonds financiering aan Nederlandse reders die short sea-schepen willen laten (ver)bouwen. Het fonds is deels gegarandeerd door de Nederlandse staat.

Partners Maritiem Nederland