Zeevaart | Maritiem Nederland
Zeevaart

Reders gaan 5 miljard ophalen voor mondiaal R&D-fonds

woensdag 18 december 2019

De wereldwijde scheepvaartsector, onder aanvoering van de International Chamber of Shipping, heeft een voorstel ingediend bij de IMO voor een verduurzamingsfonds. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof willen reders gedurende tien jaar het fonds vullen met minimaal 5 miljard dollar. De R&D-projecten vanuit het fonds moet de ontwikkeling van schone brandstoffen en emissieloze zeeschepen versnellen. Ook innovatieprojecten binnen de Nederlandse maritieme sector zullen hiermee een extra impuls krijgen.

KVNR positief over Europese Green Deal

donderdag 12 december 2019

Redersvereniging KVNR is positief over de voorstellen van eurocommissaris Timmermans die op 11 december zijn gepresenteerd. "De Europese Green Deal is een welkome stap en geeft blijk van een positieve intentie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Het is goed dat de Green Deal van de Europese Commissie kan worden toegevoegd aan de reeks klimaatafspraken die wereldwijd worden gemaakt", aldus de KVNR.

EU wil eind aan belastingvrijstelling scheepvaart

woensdag 11 december 2019

De Europese Commissie wil een einde maken aan de subsidies op fossiele brandstoffen. Ook de belastingvrijstelling op kerosine voor de luchtvaart en op diesel voor de scheepvaart moeten er aan geloven. Op dit moment valt de scheepvaart niet onder het ETS, het Europese handelssysteem voor het recht om CO2 uit te stoten. Ook daar komt verandering in, als het aan de Commissie ligt.

Nederland behoudt zetel in bestuur IMO

maandag 2 december 2019

De komende twee jaar houdt Nederland zijn zetel in het dagelijkse bestuur van de Internationale Maritieme Organisatie in Londen. Het agentschap van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor de internationale regels voor de scheepvaart op zee.

Duurzame Tour voor herhaling vatbaar

maandag 11 november 2019

Op 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – organiseerde de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders samen met Netherlands Maritime Technology, InnovationQuarter, Maritime Delta en stichting De Noordzee een Duurzame Tour in de provincies Zuid-Holland en Groningen. Jonge MKB-bedrijven krijgen de kans hun oplossingen te presenteren aan reders die zitten te wachten op innovaties die de CO2-doelstellingen helpen bewerkstelligen.

Duurzame Tour opmaat naar schonere zeevaart

maandag 14 oktober 2019

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Delfzijl brachten acht MKB-bedrijven een bezoek aan zes reders in Zuid-Holland en Groningen om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. In het kader van de Green Deal heeft de Nederlandse zeescheepvaart afspraken gemaakt om snel te verduurzamen.

Nederlandse zeevaart pleit voor Europese Green Deal

woensdag 9 oktober 2019

De Nederlandse Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens moet een Europees vervolg krijgen als het aan de KVNR ligt. De Nederlandse reders roepen Frans Timmermans als voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie op om op korte termijn met de sector in gesprek te gaan om tot afspraken te komen. Daarbij moeten de hoge ambities voor CO2-reductie van de zeevaart centraal staan.

KVNR-lid aan het woord

maandag 23 september 2019

In de rubriek ‘KVNR-lid aan het woord’ komt iedere maand een rederij aan het woord die is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Het Nederlandse familiebedrijf Van Oord voert nog steeds met trots de Nederlandse vlag, al maakt de overheid het er soms niet makkelijker op. Samen met de KVNR blijft het bedrijf daarom pleiten voor een level playing field met andere landen. “Alleen zo kan Nederland een aantrekkelijke vlaggenstaat blijven.”

Inzetten op digitalisering helpt om Brexit-chaos te bezweren

dinsdag 23 juli 2019

Digitalisering in de logistieke keten wordt het 'nieuwe normaal'. Volgens Shypple, de Rotterdamse startup die wil uitgroeien tot de 'Booking.com van de zeevaart' eisen grotere marktpartijen steeds vaker dat ook expediteurs digitaal opereren. De komende Brexit fungeert hierbij als aanjager, constateert Jarell Habets, ceo en oprichter van Shypple.

Partners Maritiem Nederland