Zeevaart | Maritiem Nederland
Zeevaart

Fleet Cleaner neemt tweede werkschip in gebruik

dinsdag 20 juli 2021

Op 16 juli heeft Mirelle Pennings, directeur Commercial Banking bij Rabobank, de Thunderbird 2 (TB2) gedoopt. De TB2 is het tweede werkschip van Fleet Cleaner, een groene scale-up uit Delft die met behulp van zelfontwikkelde robots de romp van zeeschepen ontdoet van aangroei zoals algen en mosselen. De TB2 is het eerste schip ter wereld dat tankers explosieveilig kan reinigen tijdens het laden en lossen.

KVNR: 'Brandstofkosten zullen 30 tot 50 procent stijgen'

donderdag 15 juli 2021

De maatregelen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd onder de naam 'Fit for 55' zullen een grote impact hebben op de Europese zeescheepvaart en de Nederlandse MKB-bedrijven die vooral in de Europese wateren actief zijn. Redersvereniging KVNR omarmt de kansen die Fit for 55 biedt, maar plaatst ook serieuze kanttekeningen. Zo leidt de uitbreiding van het Europese Emissiehandelssysteem EU-ETS naar verwachting tot 30 à 50 procent hogere brandstofkosten voor schepen.

'Volumegroei scheepvaart maakt krimp in 2021 goed'

woensdag 14 juli 2021

Dankzij een snelle opleving van de internationale goederenhandel, die vanaf de tweede helft van 2020 inzette, groeit het vrachtvolume van het Nederlandse vervoer over water dit jaar met 3,5 procent. "Door boven verwachting krachtig herstel van de industrie zet het herstel dit jaar door, met toenemende vraag naar grondstoffen. Per saldo zal naar verwachting de volumegroei dit jaar de krimp van 2020 goed maken", aldus het Economisch Bureau van ING.

Nooddiensten Inmarsat hoeven niet te wijken voor 5G

woensdag 30 juni 2021

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft een wijziging van het Nationale Frequentieplan 2014 geschorst. Met die wijziging wil staatssecretaris Keijzer (EZK) de 3,5 GHz band per 1 september 2022 exclusief bestemmen voor 5G. Inmarsat dat vanaf een grondstation in Burum een groot deel van de internationale noodcommunicatie ter zee en in de lucht verzorgt, hoeft voorlopig niet te wijken voor 5G.

Goederenoverslag zeevaart daalt in coronajaar 2020

maandag 28 juni 2021

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens daalde in 2020 met 8,2 procent tot 558 miljoen ton. Dit was de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Vooral de aanvoer van droge en natte bulkgoederen is flink gekrompen, met name door de coronacrisis. De overslag van goederen in containers nam juist toe met 0,4 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Vrachtschepen onder zeil

woensdag 16 juni 2021

Zeilende scheepvaart keert terug. Er zijn op dit moment wereldwijd transportschepen in aanbouw die gedeeltelijk of helemaal worden voortgestuwd door windkracht. Transporteurs verwelkomen het duurzaam vervoer. Classificatiebureaus DNV GL en Bureau Veritas hebben de veiligheid en bedrijfszekerheid van windvoortstuwing voor zeeschepen positief beoordeeld.

Zwavelrichtlijn: scrubbers in scheepvaart onder vuur

maandag 14 juni 2021

Sinds vorig jaar is het maximale zwavelgehalte in stookolie voor de scheepvaart verlaagd naar 0,5%. Schepen mogen alleen nog hoogzwavelige stookolie (HFO) aan boord hebben als ze voorzien zijn van een scrubber die de zwaveloxiden uit de schoorsteen wast. Onderzoekers in vakblad Science stellen dat hiermee de lucht schoner wordt maar het water viezer en maken zich zorgen over de gevolgen van toxische stoffen voor het mariene ecosysteem. Hoe gevaarlijk is dat?

Vaccinatieprogramma zeevarenden van start

woensdag 9 juni 2021

Door de Covid-19 pandemie zaten vorig jaar duizenden zeevarenden vast op hun schip. Inmiddels lukt het beter om bemanningsleden af te lossen, maar de internationale reisbeperkingen maken het nog steeds lastig voor zeevarenden om naar huis of schip te reizen. Hierdoor kunnen zij haast niet deelnemen aan het reguliere vaccinatieprogramma tegen Covid-19. Om deze reden start de KVNR vanaf 9 juni een vaccinatieprogramma voor zeevarenden werkzaam op zeeschepen die onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer varen.

Vijf EU-lidstaten willen beter toezicht op bio fuels

dinsdag 25 mei 2021

België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland willen een beter toezicht op de inzet van bio fuels. Nu de markt groeit en een eerste geval van grensoverschrijdende fraude is opgespoord, is toezicht en een betere handhaving noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen.

Primeur Rotterdam barge to ship bunkering methanol

maandag 17 mei 2021

In samenwerking met de haven van Rotterdam, Vopak, NYK en TankMatch vond de eerste barge-to-ship bunkering ter wereld plaats. De Takaroa Sun van Waterfront Shipping is het eerste met methanol aangedreven schip dat door een commercieel bunkerschip bevoorraad is.

Partners Maritiem Nederland