Zeevaart | Maritiem Nederland
Zeevaart

Selectieve onttrekking zout water in Noordzeekanaal

woensdag 16 december 2020

Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen maakt Rijkswaterstaat gebruik van 'selectieve onttrekking' van zout water.

En de Havenman/vrouw van het jaar is... Annet Koster!

maandag 14 december 2020

Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is gekozen tot Havenvrouw van het Jaar 2020. Na Mai Elmar (directeur Cruise Port Rotterdam) is Koster pas de tweede vrouw in veertig jaar die Stichting Havenman/vrouw van het jaar de onderscheiding toekent.

Containerschip met recorddiepgang bezoekt Rotterdam

maandag 14 december 2020

Op 11 december vertrok de 'Marie Maersk' bij containerterminal APMT 2 in de Amaliahaven met een recorddiepgang van 17,4 meter. Containerschepen met deze diepgang dirigeert Havenbedrijf Rotterdam naar de Eurogeul, een verdiepte geul in de Noordzee met een gegarandeerde diepte van 25 meter.

Containerverlies mogelijk bij klein schip boven Wadden

donderdag 3 december 2020

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft Marin vervolgonderzoek gedaan naar het verlies van containers op de Waddenzeeroute. Marin laat zien dat ook kleinere schepen containers kunnen verliezen boven de Wadden, met name door ‘groenwater’. Groenwater is massief zeewater dat tegen de zijkant van de containers kan klappen in hogere golven.

KVNR lanceert campagne zichtbaarheid zeescheepvaart

woensdag 2 december 2020

Voor veel mensen is de zeescheepvaart een onbekende en daardoor vaak onbeminde sector. De KNVR wil daar met een nieuwe campagne op www.zeescheepvaart.nl verandering in brengen. Met de slogan ‘Op koers naar 2030’ ligt de focus op de verdere verduurzaming van de zeescheepvaart.

Autotransport Volkswagen op 100 procent bio fuel

donderdag 26 november 2020

Goodfuels en Volkswagen Group zijn een partnership aangegaan voor de levering van biobrandstofolie (MR1-100 of BFO) voor de transporten van het autoconcern. De depth RoRo Carrier 'Patara' werd in Vlissingen gebunkerd met 100 procent BFO, waardoor de CO2-uitstoot van het schip met minimaal 85 procent daalt.

Naam nieuwe zeesluis bij IJmuiden: Zeesluis IJmuiden

dinsdag 24 november 2020

En de naam van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt: Zeesluis IJmuiden. Wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijkswaterstaat, hebben de naam van de grootste zeesluis ter wereld tijdens een videoboodschap bekend gemaakt.

Energielabel effent weg naar verduurzaming zeevaart

maandag 23 november 2020

De mondiale maritieme sector gaat een energielabel voor zeeschepen invoeren. Hiermee wil de IMO rederijen verplichten de uitstoot van CO₂ verder te beperken. De KVNR is tevreden over de besluiten van het milieucomité van de IMO, ook al hadden de lidstaten zich gezamenlijk ambitieuzer mogen opstellen volgens de Nederlandse reders.

Typegoedkeuring voor nieuwe gasmotor Sandfirden

donderdag 5 november 2020

Sandfirden Technics in Den Oever heeft een typegoedkeuring van Bureau Veritas ontvangen voor de alleen op gas aangedreven interne verbrandingsmotor SGI-16M. De nieuw ontworpen 16 liter gasmotor heeft een vermogen van 300 kWm bij 1500 rpm en 350 kWm bij 1800 rpm.

Partners Maritiem Nederland