Visserij | Maritiem Nederland
Visserij

900 voornamelijk familiebedrijven (kweek en visvangst)

300 Nederlandse viskotters

25 Trawlers

2300 banen

De Nederlandse Visserijsector kent veel kleine familiebedrijven die vaak één viskotter in de vaart hebben. Er zijn maar enkele grote bedrijven met trawlers. Naast personeel is een belangrijke kostenpost de brandstof die steeds duurder wordt, maar door innovaties als de pulskor, waardoor geen kettingen meer over de bodem slepen, weten vissers tot wel 30% zuiniger.

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2018 geveild

woensdag 13 juni 2018

Als aftrap van het nieuwe haringseizoen is in Scheveningen het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild. Koper van het vaatje is de Makro. De opbrengst van 78.000 euro gaat naar stichting Hulphond Nederland, het goede doel van dit jaar.

Vissersbond pleit voor doorvaart en medegebruik windparken

vrijdag 8 juni 2018

De Vissersbond heeft bij het ministerie van IenW een zienswijze ingediend over de doorvaart en het medegebruik van visserij in bestaande windmolenparken. De vissers pleiten voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van windparken op het zeeleven en een vrije doorvaart voor schepen tot 45 meter.

Belgisch onderzoek steunt garnaalpulsvisserij

maandag 7 mei 2018

Een grootschalig onderzoek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Oostende biedt wetenschappelijke ondersteuning van de ecologische voordelen van de pulsmethode voor het vissen op garnalen. "De garnaalpulsvisserij staat volgens ons op punt", zegt wetenschappelijk directeur Hans Polet.

Stiller heien op zee kan leiden tot minder vissterfte

donderdag 3 mei 2018

Met de bouw van nieuwe windparken op zee neemt geluid onder water flink toe. Heien we het leven in de Noordzee naar de knoppen of valt het mee en is de herrie een offer dat we moeten brengen voor een groenere samenleving? Die vraag komt aan de orde in de aflevering 'Kabaal op zee' van wetenschapsprogramma Focus.

Visserij ziet donkere wolken na nieuw economisch topjaar

maandag 23 april 2018

Voor de visserij was 2017 in economisch opzicht een bijzonder goed jaar. Met het verbod op pulsvisserij, de Brexit, het verlies van goede visgronden door de bouw van grote windparken op zee en de komende aanlandplicht zien de komende jaren er veel minder rooskleurig uit.

Delta Plan nodig voor bescherming Noordzee en Cariben

vrijdag 20 april 2018

In de rede bij zijn afscheid van Wageningen University & Research pleit Han Lindeboom, hoogleraar Mariene ecologie, voor een nieuwe aanpak voor de bescherming van Noordzee en de Cariben. "In de Noordzee komt het er op aan om ecologie op een goede manier met andere functies (windenergie, voedselproductie) te combineren. In de Cariben staan we voor de opgave om het koraal te redden."

Vissers reageren boos op 'loze belofte van Wiebes'

vrijdag 6 april 2018

Hoewel minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in zijn recente brief over de routekaart windenergie aangeeft dat hij afspraken wil maken met de visserij- en windenergiesector, bleek op 3 april dat de geboden ruimte voor de visserij nihil is. Johan Nooitgedacht (Vissersbond) spreekt van een "letterlijke loze belofte".

Partners Maritiem Nederland