Visserij

900 voornamelijk familiebedrijven (kweek en visvangst)

300 Nederlandse viskotters

25 Trawlers

2300 banen

De Nederlandse Visserijsector kent veel kleine familiebedrijven die vaak één viskotter in de vaart hebben. Er zijn maar enkele grote bedrijven met trawlers. Naast personeel is een belangrijke kostenpost de brandstof die steeds duurder wordt, maar door innovaties als de pulskor, waardoor geen kettingen meer over de bodem slepen, weten vissers tot wel 30% zuiniger.

Visserij in de tang van offshore wind en zandwinning

donderdag 21 december 2017

Onder Noordzeevissers heerst onrust over het ruimtebeslag op zee. Op hun beste visgronden verrijzen windparken waar niet gevist mag worden. Zeereservaat Doggersbank sluit voor de visserij, maar krijgt wel een batterijeiland, en mogelijk windmolens. Ook is er volop onbegrip over grootschalige zandwinning in Vibeg-gebieden, waar visserij juist geweerd wordt. Vissers zijn het meten met twee maten zat. Koepelorganisaties eisen inclusiviteit.

Nederland koploper in visserijinnovatie

dinsdag 20 juni 2017

Dat Nederland vooroploopt in visserijinnovatie ontgaat zelfs Franse vissers niet. Het Urker VCU rust binnenkort enkele Franse schepen uit met modern Nederlands flyshoot vistuig. Juist nu de Europese Visserijraad met het opschorten van een ontheffing op pulsvisserij een rem lijkt te zetten op R&D in de visserij. “If you can’t beat the Dutch, join them.”

Partners Maritiem Nederland