Visserij | Maritiem Nederland
Visserij

900 voornamelijk familiebedrijven (kweek en visvangst)

300 Nederlandse viskotters

25 Trawlers

2300 banen

De Nederlandse Visserijsector kent veel kleine familiebedrijven die vaak één viskotter in de vaart hebben. Er zijn maar enkele grote bedrijven met trawlers. Naast personeel is een belangrijke kostenpost de brandstof die steeds duurder wordt, maar door innovaties als de pulskor, waardoor geen kettingen meer over de bodem slepen, weten vissers tot wel 30% zuiniger.

Jacht met lijmstok versus pulsvisserij

dinsdag 15 september 2020

Wie kennisneemt van ‘het beste beschikbare wetenschappelijk advies’, zal al snel tot de conclusie komen dat de beweringen van de Franse milieuorganisatie Bloom over de pulsvisserij niet deugen. Of de wetenschappelijke bewijslast ook het Europese Hof van Justitie kan overtuigen, moet dit najaar blijken.

Na vier vette jaren zakt winst kottervisserij weg

maandag 14 september 2020

Na vier vette jaren komt er een einde aan de goede verdiensten van de Nederlandse kottervisserij. De sector sloot 2019 af met een resultaat van 16 miljoen euro, een stuk lager dan het langjarig gemiddelde van 33 miljoen euro. Een fors afgenomen opbrengst, 234 miljoen euro in 2019 tegenover 305 miljoen euro in 2018, is de voornaamste oorzaak van de teruggelopen resultaten.

Visserij moet werken aan eigen weerstand

woensdag 9 september 2020

De covid 19-pandemie drukt ons met de neus op de feiten. Als samenleving moeten we werken aan onze ‘nationale weerstand’ door te investeren in cruciale beroepen en onze maritieme industrie. "Ook als visserijsector moeten we werken aan onze weerstand", schrijft Pim Visser, directeur VisNed, in een gastcolumn in Maritiem Nederland.

Vissersbond verwerpt ontwerp Noordzeeakkoord

vrijdag 17 april 2020

Na een consultatie bij de achterban is de Nederlandse Vissersbond tot de conclusie gekomen dat de huidige tekst voor een Noordzeeakkoord geen toekomstperspectief biedt voor een ruime meerderheid van de vissers. De Vissersbond volgt de stem van de leden en heeft in het Noordzeeoverleg laten weten dat zij niet akkoord gaat met het onderhandelingsakkoord. Het gevolg is dat de Vissersbond niet meer mee mag praten over wijzigingen van het akkoord.

Noordzeeoverleg presenteert Akkoord

woensdag 12 februari 2020

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens hebben in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. Het akkoord is aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister trekt 200 miljoen uit voor Noordzeeakkoord

vrijdag 31 januari 2020

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat maakte dit bekend tijdens een overleg met alle partijen die getroffen worden in hun bedrijfsvoering door de komst van grote windmolenparken op de Noordzee.

Damen voorop in onderzoek emissieloze mosselteelt

vrijdag 10 januari 2020

Onder leiding van Damen Maaskant Shipyards Stellendam start een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector. Het project 'Aquaculture' is een gezamenlijk initiatief van Damen, kwekers, toeleveranciers en dienstverleners in de Nederlandse mosselteelt.

Damen Maaskant bouwt innovatieve boomkorkotter

donderdag 19 december 2019

Damen Maaskant gaat een 38 m lange boomkorkotter bouwen voor de Belgische Rederij Long Ships. Het wordt een schip van een nieuw ontwerp – het type BT3808 – dat door de werf wordt ontwikkeld om twaalf procent meer trekkracht te realiseren tijdens het vissen.

Partners Maritiem Nederland