Zeesluis IJmuiden | Maritiem Nederland
Zeesluis IJmuiden

Al sinds de jaren zestig pleit de Amsterdamse havengemeenschap voor een nieuwe, grotere zeesluis in IJmuiden. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang om op 31 oktober 2019 het eerste schip te kunnen schutten.

De nieuwe zeesluis (500 x 70 x 18 meter) is bij oplevering waarschijnlijk de grootste ter wereld. Hij is net iets groter dan de Kieldrechtsluis (500 x 68 x 17,8 m) in Antwerpen die op 10 juni 2016 werd geopend.

De nieuwe zeesluis in IJmuiden is nodig omdat de Noordersluis (400 x 50 x 15 meter) uit 1929 inmiddels te klein en te oud is voor de steeds grotere zee- en cruiseschepen. De nieuwe zeesluis moet ervoor zorgen dat er 125 miljoen ton aan goederen per jaar doorheen kan. In 2015 was de Amsterdamse havenregio goed voor een goederenoverslag 97,7 miljoen ton, inclusief IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad. Amsterdam was goed voor 79,8 miljoen ton.

Kosten

Het kunstwerk in IJmuiden kost 848 miljoen euro. Hiervan betaalt de rijksoverheid het overgrote deel, namelijk 574 miljoen. Het resterende deel komt van de gemeente Amsterdam (105 miljoen), de provincie Noord-Holland (58 miljoen) en de Europese Unie (TENT-programma).

De bouw geschiedt door OpenIJ, een consortium van BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF. Boskalis en Van Oord zijn verantwoordelijk voor alle baggeractiviteiten. Ook Arcadis, Iv-Infra, RoyalHaskoningDHV, Hollandia, ZUS, Delta Pi, Nspyre en Bosch Rexroth zijn als onderaannemers bij het project betrokken. OpenIJ is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering van het project en het onderhoud gedurende de eerste 26 jaar. De bouw van de sluiskolk begon in de zomer van 2016 met het afgraven van ongeveer 4,5 miljoen kubieke meter grond op het Midden- en het Zuidersluiseiland, de toekomstige locatie van de sluis.

Vanaf april hebben de bouwers kabels en leidingen in de bodem verwijderd of omgelegd. Gelijktijdig is de nieuwe cutterzuiger ‘Biesbosch’ (Van Oord) bezig met het baggeren en afgraven bij het Zuidersluiseiland. Een stalen drijvende leiding perst deze grond naar sproeiponton HAM 1208. Van hieruit gaat het naar een tijdelijk opslagdepot ten westen van het sluizencomplex.

Ook heeft OpenIJ inmiddels alle gebouwen gesloopt op de bouwlocatie, waaronder het Sluisleidingscentrum (SLC) voor de Noordersluis. Totdat het nieuwe bedieningsgebouw over circa 1,5 jaar gereed is, verhuizen de verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam naar het naburige Spuigemaal. Intussen speuren duikers van KWS OCE vanaf januari naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog.

Diepwanden

Om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, bouwt OpenIJ de noordelijke en zuidelijke wand van de sluiskolk in zogeheten diepwanden. Voordeel van deze bouwmethode is dat men niet hoeft te heien. Hiervoor graaft men eerst sleuven, gevuld met bentoniet. Deze kleisoort voorkomt dat de wanden instorten. Vervolgens brengen de bouwers het beton en de wapening aan in de sleuven waarna het bentoniet wordt verwijderd. Een andere maatregel is de aanvoer van alle bouwmaterialen via het water. Daarvoor heeft OpenIJ op het Middensluiseiland een speciale loswal aangelegd.

Tijdens de bouwfase moeten de vier sluizen in gebruik blijven. Door een uitgekiende logistiek wil Rijkswaterstaat het aantal stremmingen zoveel mogelijk beperken. In 2017 beslissen Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam wat er gaat gebeuren met de Noordersluis. Eén mogelijkheid is dat het kustwerk, goed voor zo’n 7600 zeeschepen per jaar, in gebruik blijft bij calamiteiten.

Filmpje over de nieuwe zeesluis:

Ruimte voor de reservedeur

donderdag 4 november 2021

De Zeesluis IJmuiden is met zijn afmetingen van 70 m breed en 500 m lang de grootste zeesluis ter wereld. Toch lijkt het of je pas op deze foto goed ziet hoe immens groot dat is.

Afvoer zout water Zeesluis via selectieve onttrekking

maandag 27 september 2021

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Van Hattum en Blankenvoort in het Binnenspuikanaal (IJmuiden) een constructie om toename van verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Via de Zeesluis IJmuiden stroomt er straks veel meer zeewater het Noordzeekanaal in. Door de inzet van Selectieve Onttrekking wordt een deel van het zoute water weer afgevoerd naar zee.

Selectieve onttrekking zout water in Noordzeekanaal

woensdag 16 december 2020

Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen maakt Rijkswaterstaat gebruik van 'selectieve onttrekking' van zout water.

RWS plaatst bovenrolwagen binnenhoofd sluis IJmuiden

vrijdag 6 november 2020

Op 4 november is de deurkas in het binnenhoofd van de nieuwe zeesluis IJmuiden voorzien van een bovenrolwagen. De zes hydromotoren van de bovenrolwagen zorgen voor de aandrijving om de sluisdeur te openen en te sluiten. In maart plaatste Rijkswaterstaat al een vergelijkbare aandrijfinstallatie in de deurkas van het buitenhoofd.

Tweede deurkas zeesluis IJmuiden op z'n plek

vrijdag 11 oktober 2019

De tweede deurkas van de nieuwe zeesluis IJmuiden is succesvol afgezonken en ligt op zijn definitieve positie. In de deurkas van het binnenhoofd rolt straks de sluisdeur aan de kanaalzijde in en uit en is tevens plaats voor de reservedeur.

IJmuiden verwelkomt eerste deur nieuwe zeesluis

woensdag 23 januari 2019

Op 20 januari is de eerste van in totaal drie deuren van de nieuwe zeesluis aangekomen in IJmuiden. Met een tussenstop op de Tweede Maasvlakte heeft de deur ruim 26.000 km afgelegd vanaf Zuid-Korea. De laatste etappe van 80 km over de Noordzee nam 30 uur in beslag en verliep rimpelloos.

Informatiecentrum SHIP over nieuwe zeesluis IJmuiden

woensdag 8 maart 2017

Op vrijdag 31 maart opent informatiecentrum SHIP in IJmuiden zijn deuren. Vlakbij de bouwlocatie krijgen bezoekers uitgebreide informatie over de grootste zeesluis ter wereld (500 x 70 x 18 meter), het Noordzeekanaal, de Amsterdamse havenregio en technische beroepen voor jongeren.

Bouwstart nieuwe zeesluis IJmuiden

woensdag 7 september 2016

Met een symbolische druk op de knop heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) woensdag 7 september het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

‘De energietransitie biedt volop uitdagingen voor de haven’

maandag 18 juli 2016

Hoe liggen terreinen voor kolenoverslag er over dertig jaar bij? Komen er over vijftig jaar nog steeds tankers met aardolieproducten naar de grootste benzinehaven van Europa? En zet de nieuwe zeesluis bij IJmuiden de deur op een kier om toch weer een bescheiden diepzee containerlijndienst binnen te halen? Volgens scheidend CEO van Havenbedrijf Amsterdam Dertje Meijer zijn er na de verzelfstandiging en het besluit rond de bouw van de nieuwe zeesluis nog volop uitdagingen voor de Amsterdamse haven.

Partners Maritiem Nederland