Offshore Wind | Maritiem Nederland
Offshore Wind
Foto: Flying Focus

‘In onze business is timing cruciaal’

vrijdag 25 juli 2014

Keesjan Cordia bouwde Workfox in acht jaar uit tot een offshore operator met vijf jackup platforms voor de olie-, gas- en windturbine-industrie. Workfox schuwt het speculatief bouwen van nieuwe platforms zonder contract voor een eerste klus niet.

Offshore Industry congres: Investeren in renewables is pure verplichting

dinsdag 27 mei 2014

De doelstelling is prijzenswaardig: investeer in duurzame energiewinning om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De harde werkelijkheid is dat vooral de windenergiesector nog niet volledig is toegerust om kostenefficiënt te produceren en te leveren. Daarbij komt dat nationale overheden eigen regelgeving voor aansluiting van gegenereerde windenergie op nationaal grid prefereren boven standaardisatie.

Financiering Gemini windpark rond

donderdag 15 mei 2014

Van Oord gaat voor 1,3 miljard euro het Gemini offshore windpark bouwen. Onlangs kwam de financiering rond voor dit windpark, dat ruim driekwart miljoen huishoudens van stroom moet gaan voorzien.

Windturbines op jackets

dinsdag 15 april 2014

Makkelijke constructielocaties raken volgebouwd en offshore windturbines worden steeds groter en zwaarder. Daarom staan volgens het Duitse staalconcern Salzgitter AG offshore windturbines in de toekomst op jackets.

Gratis testtijd voor innovatieve bedrijven

dinsdag 15 april 2014

Voor kleine bedrijven met innovatieve ideeën op het gebied van maritieme techniek is het uitvoeren van dure modelproeven vaak een drempel voor verdere ontwikkeling. MARIN besloot daarom een handje te helpen en heeft zes bedrijven uit het mkb geselecteerd die gratis testtijd krijgen in een van de bassins van het Wageningse onderzoeksinstituut.

Nieuwe generatie offshore windturbines drijft

woensdag 26 maart 2014

Net als in de olie- en gasindustrie zal ook de offshore windindustrie steeds diepere wateren opzoeken. Dat heeft gevolgen voor het ontwerp van de turbines. Op verschillende plekken in de wereld wordt gewerkt aan uiteenlopende drijvende ontwerpen.

Partners Maritiem Nederland