Offshore Wind | Maritiem Nederland
Offshore Wind
Foto: Flying Focus

Bouw Gemini windpark op schema

dinsdag 10 februari 2015

Vijfentachtig kilometer boven de kust van Groningen is misschien nog niets te zien van de 150 windturbines van het Gemini offshore windpark, maar de voorbereidingen van de bouw zijn in volle gang. Bovendien biedt de 600 megawatt aan offshore windturbines een mooi stukje werkgelegenheid in Noord-Nederland.

‘Het vertrouwen van investeerders wordt onderuitgehaald’

maandag 24 november 2014

In september berichtte de NOS over de onder auspiciën van het CPB uitgebrachte maatschappelijke kosten-batenanalyse, dat wind op zee de Nederlandse burgers 5 miljard euro zou kosten, terwijl het nauwelijks bij zou dragen aan een schoner milieu. Jos Beurskens, in Nederland dé specialist als het om windenergie gaat, zet dit bericht in het juiste perspectief en houdt het Nationaal Energieakkoord tegen het licht.

Windenergie op zee worstelt met hoge kosten

vrijdag 21 november 2014

De discussie over de hoge kosten van windenergie is opnieuw flink opgelaaid. De Rotterdamse waterbouwer en offshore aannemer Van Oord echter stampt op de Noordzee voor de Nederlandse kust achter elkaar twee nieuwe windmolenparken uit de zeebodem omhoog.

Bluewater test getijdencentrale bij Texel

woensdag 8 oktober 2014

Het Hoofddorpse offshore bedrijf Bluewater Energy Services is bekend van zijn FPSO’s en SPM-systemen. Maar Bluewater bouwt nu ook een getijdenenergiecentrale onder de namen BlueTEC en SeaGen-F. “De eerste testen zijn aanstaande”, vertelt Bluewaters hoofd Nieuwe Energy Allard van Hoeken.

Partners Maritiem Nederland