Offshore Wind | Maritiem Nederland
Offshore Wind
Foto: Flying Focus

Ernst van Zuijlen, directeur TKI Wind op Zee:

woensdag 16 december 2015

“Het Nederlandse systeem is nu het beste van de wereld.” Dat zegt Ernst van Zuijlen, directeur van het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Wind op Zee, over de ommezwaai die minister Henk Kamp van Economische Zaken vorig jaar heeft gemaakt in de aanpak van de ontwikkeling van windenergie op zee. Van Zuijlen is verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies van overheid aan bedrijfsleven en kennisinstellingen voor onderzoeksprojecten op dit gebied.

Offshore industrie maakt energieakkoord haalbaar

dinsdag 8 december 2015

Eén blik op de kaart van het vlakke Nederland laat zien dat waterkrachtcentrales niet rendabel zijn. Eén vluchtige studie op het aantal zonne-uren verwerpt zonne-energie als grootschalige energiebron voor Nederland. Biomassa is omstreden vanwege de grote hoeveelheid landbouwgrond die het opeist in een wereld met straks meer dan zeven miljard mensen. Maar feit is dat wanneer het Gemini offshore windpark operationeel is, Nederland in één klap 20 procent meer duurzame energie produceert. Met een volgend soortgelijk windpark liggen de doelstellingen voor 2023 uit het energieakkoord voor het grijpen. Welke schepen, bedrijven en installatietechnieken maken dit mogelijk?

Wind op zee in stroomversnelling

woensdag 25 november 2015

Het was even schrikken voor de Nederlandse offshore windsector toen minister Henk Kamp vorig jaar aankondigde de bestaande plannen voor offshore windparken terug te draaien. Daarvoor in de plaats komen nu vijf grote parken die efficiënter geïnstalleerd kunnen worden.

Jack-up schip voor Jan De Nul

donderdag 17 september 2015

Jan De Nul heeft een offshore installatieschip overgenomen van een Duitse eigenaar, en wil nu ook offshore windturbines gaan installeren, alsmede het schip inzetten voor de offshore olie- en gasindustrie.

Gemini Offshore Windpark ligt voor op schema (video)

dinsdag 15 september 2015

Er zijn belangrijke mijlpalen behaald bij de aanleg van het Gemini Offshore Windpark. Inmiddels zijn 90 van de 150 monopiles geïnstalleerd, is een van de twee exportkabels op het transformatorstation aangesloten en zijn alle stenen om fundaties van het grootste windpark van Nederland te beschermen gestort.

Partners Maritiem Nederland