Offshore | Maritiem Nederland
Offshore

De Nederlandse Offshore-industrie

Omzet:5,9 miljard euro
27.000 banen
Grote indirecte werkgelegenheid (17.000 banen)
Branchevereniging: IRO

De Nederlandse Offshore-industrie is groot geworden met de olie- en gaswinning op de Noordzee. Door de doorgaans uitdagende weersomstandigheden, in combinatie met strenge veiligheidseisen, op de Noordzee is de offshore in noordwest Europa toonaangevend in de wereld. Opvallend is dat bedrijven die groot geworden zijn in de winning van fossiele brandstoffen nu essentieel zijn voor het ontwikkelen van duurzame alternatieven zoals offshore windenergie en getijdenenergie. De offshore kent een grote indirecte werkgelegenheid en is één van de grootste opdrachtgevers voor de Nederlandse scheepsbouw en haar toeleveranciers. Momenteel heeft de sector te kampen met een lage olieprijs, waardoor ze in 2015 naar verwachting flink zal krimpen.

 

Noodhulpsleper voor bescherming windpark Borssele

maandag 11 januari 2021

Vanaf 1 januari heeft de Kustwacht een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij offshore windpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

Jumbo installeert FPSO-afmeersysteem 1.760 m diep

donderdag 7 januari 2021

In opdracht van TechnipFMC heeft Jumbo Offshore de eerste fase van de werkzaamheden aan het Karish-gasveld van Energean voor de kust van Israël afgerond. Jumbo's werk omvatte het transport en de installatie van 14 suction piles (onderdeel van een 14-punts FPSO-afmeersysteem), een koppelstuk en een 24 inch deepwater gas sales spool. Jumbo installeerde de componenten op een recorddiepte van 1.760 meter.

Laser-sonar observeert door lucht en water

vrijdag 1 januari 2021

De bodems van de oceanen zijn bezaaid met scheepswrakken, eeuwenoude schatten, vliegtuigen en andere verloren voorwerpen. Sonar – apparatuur die weerkaatste geluidsgolven oppikt – biedt de beste manier om deze objecten op te sporen. Zo zette Fugro in maart 2014 zeer geavanceerde deep-tow sonar in om de Indische Oceaan af te speuren naar de Malaysia Airlines Flight 370. Het mocht niet baten, de overblijfselen van het verdwenen vliegtuig zijn nog steeds niet gevonden.

Natuurlijke kustbescherming stikt door plastic afval

dinsdag 8 december 2020

Mangrovebossen vormen een goedkope, natuurlijke verdedigingslinie voor de noordkust van Java en de mensen die er wonen. Er verzamelt zich echter zoveel plastic afval in de mangroves dat de bomen er langzaamaan in stikken. Na jaren van veldwerk en experimenteren concludeert NIOZ-onderzoeker Celine van Bijsterveldt in Science of the Total Environment dat behoud van deze kustbescherming hand in hand moet gaan met de aanpak van het plastic zwerfvuil.

Zonnepanelen en zeewier voor het eerst samen op zee

donderdag 3 december 2020

Voor het eerst zijn offshore solar & seaweed farms geïnstalleerd op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen. De offshore solar & seaweed farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken. Het project laat zien hoe we in de toekomst kunnen omgaan met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust.

'De derde Maasvlakte ligt in een datacenter'

woensdag 25 november 2020

Dit najaar spraken Jan Spoelstra en Gerald Schut (TW) met Bas Janssen, directeur Deltalinqs. Dit keer iets minder over wetenschap en techniek, maar over economische activiteit in de Rotterdamse haven. "Innovatie gaat het snelst in crisistijd", zegt Janssen.

Airco op basis van zeewater

vrijdag 6 november 2020

Het IPCC verwacht dat de wereldwijde stroomvraag voor airconditioning zal toenemen van 300 TWh in 2000 naar 4.000 TWh in 2050 en 10.000 TWh in 2100. In 2070 dreigt de wereldwijde koelvraag groter te worden dan de warmtevraag. Volgens een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in vakblad Energy Efficiency kan Seawater Airconditioning (SWAC) uitkomst bieden op plaatsen waar je binnen enkele kilometers oceaanlagen tussen 700 en 2.000 m diepte met een temperatuur van 3 à 5°C hebt. Tropische eilanden bijvoorbeeld, waar bovendien de elektriciteit vaak duur is en wisselvallige productie van duurzame bronnen moeilijk via netkoppeling is op te lossen.

Aanleg Energiehaven IJmuiden begint met baggeren

woensdag 21 oktober 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat verwijdert Van Oord baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. Het baggerwerk is de opmaat voor de inrichting van een multifunctionele energie- en offshorehaven met een oppervlak van ruim 15 hectare.

Partners Maritiem Nederland