Offshore | Maritiem Nederland
Offshore

De Nederlandse Offshore-industrie

Omzet:5,9 miljard euro
27.000 banen
Grote indirecte werkgelegenheid (17.000 banen)
Branchevereniging: IRO

De Nederlandse Offshore-industrie is groot geworden met de olie- en gaswinning op de Noordzee. Door de doorgaans uitdagende weersomstandigheden, in combinatie met strenge veiligheidseisen, op de Noordzee is de offshore in noordwest Europa toonaangevend in de wereld. Opvallend is dat bedrijven die groot geworden zijn in de winning van fossiele brandstoffen nu essentieel zijn voor het ontwikkelen van duurzame alternatieven zoals offshore windenergie en getijdenenergie. De offshore kent een grote indirecte werkgelegenheid en is één van de grootste opdrachtgevers voor de Nederlandse scheepsbouw en haar toeleveranciers. Momenteel heeft de sector te kampen met een lage olieprijs, waardoor ze in 2015 naar verwachting flink zal krimpen.

 

Orderboek Boskalis stijgt naar recordhoogte in 2020

donderdag 4 maart 2021

Boskalis heeft 2020 boven verwachting goed afgesloten. De omzet kwam uit op 2,5 miljard euro, de Ebitda op 404 miljoen euro en het netto operationele resultaat op 90 miljoen euro. Met 5,3 miljard euro was de orderportefeuille nog nooit zo goed gevuld.

Wat valt er te kiezen voor de maritieme professional?

maandag 1 maart 2021

Veiligheid op zee, de nieuwbouw van marineschepen en een gelijk ondernemersklimaat in vergelijking met omringende landen voor onze havens en reders. Als het gaat om de nationale politiek, valt er voor maritieme professionals op 17 maart heel wat te kiezen. En hoe zit het met de rol van zeehavens en offshorebedrijven tijdens de energietransitie? Dit blad zet de standpunten van de acht grootste politieke partijen op een rij.

Langere diepzeekade Sif moet dertig meter overbruggen

donderdag 4 februari 2021

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam is Van Hattum en Blankevoort begonnen aan de verlenging van de diepzeekade van SIF in de Arianehaven op de Maasvlakte. Een huzarenstukje, want de 200 meter lange kade moet dertig meter hoogteverschil tussen kade en zeebodem overbruggen zonder te bezwijken onder de belasting van monopiles op de kade en offshore werkschepen.

Online tool Van Oord brengt risico's kustgebied in kaart

maandag 25 januari 2021

Tijdens de internationale Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 introduceert Van Oord de Climate Risk Overview. Dit is een nieuwe mondiale tool die gebruikers in staat stelt om wereldwijd risico’s van kustgebieden in kaart te brengen. De tool kan door iedereen worden gebruikt.

Noodhulpsleper voor bescherming windpark Borssele

maandag 11 januari 2021

Vanaf 1 januari heeft de Kustwacht een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij offshore windpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

Jumbo installeert FPSO-afmeersysteem 1.760 m diep

donderdag 7 januari 2021

In opdracht van TechnipFMC heeft Jumbo Offshore de eerste fase van de werkzaamheden aan het Karish-gasveld van Energean voor de kust van Israël afgerond. Jumbo's werk omvatte het transport en de installatie van 14 suction piles (onderdeel van een 14-punts FPSO-afmeersysteem), een koppelstuk en een 24 inch deepwater gas sales spool. Jumbo installeerde de componenten op een recorddiepte van 1.760 meter.

Laser-sonar observeert door lucht en water

vrijdag 1 januari 2021

De bodems van de oceanen zijn bezaaid met scheepswrakken, eeuwenoude schatten, vliegtuigen en andere verloren voorwerpen. Sonar – apparatuur die weerkaatste geluidsgolven oppikt – biedt de beste manier om deze objecten op te sporen. Zo zette Fugro in maart 2014 zeer geavanceerde deep-tow sonar in om de Indische Oceaan af te speuren naar de Malaysia Airlines Flight 370. Het mocht niet baten, de overblijfselen van het verdwenen vliegtuig zijn nog steeds niet gevonden.

Natuurlijke kustbescherming stikt door plastic afval

dinsdag 8 december 2020

Mangrovebossen vormen een goedkope, natuurlijke verdedigingslinie voor de noordkust van Java en de mensen die er wonen. Er verzamelt zich echter zoveel plastic afval in de mangroves dat de bomen er langzaamaan in stikken. Na jaren van veldwerk en experimenteren concludeert NIOZ-onderzoeker Celine van Bijsterveldt in Science of the Total Environment dat behoud van deze kustbescherming hand in hand moet gaan met de aanpak van het plastic zwerfvuil.

Partners Maritiem Nederland