MET Event | Maritiem Nederland
MET Event

Hoe halen we stabiele duurzame energie uit zee? Hoe varen schepen op termijn 100 procent duurzaam? En wat gebeurt er straks in onze zeehavens als er geen vraag meer is naar kolen en aardolieproducten? Die vragen staan centraal tijdens het Maritieme Energie Transitie (MET) Event.

Het maritieme vak- en opinieblad Maritiem Nederland organiseert op 15 maart 2018 het MET Event in het VNAB gebouw aan de Boompjes in Rotterdam. Zo’n 150 professionals uit de maritieme maakindustrie, de offshore wind industrie en de Nederlandse zeehavens komen bijeen om een concreet pad uit te stippelen waarlangs de energietransitie in deze sectoren moet gaan plaatsvinden.

In 2030 moet zeeschip 'aan de stekker' in Rotterdam

woensdag 14 oktober 2020

Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam willen dat zeeschepen zoveel mogelijk overstappen naar walstroom. Doel is dat in 2030 zeeschepen hun dieselgeneratoren uitzetten en ‘aan de stekker’ gaan als ze aan de kade liggen. De komende vijf jaar zetten gemeente en HbR met een reeks projecten in op een versnelling en opschaling van walstroom.

Green Wave mijlpaal richting emissievrije stadslogistiek

woensdag 14 oktober 2020

Op 20 oktober doopt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) het volledig emissievrije schip Green Wave op de werf van Euroship in Heerewaarden. De Green Wave is ontwikkeld door The European Shipment Company (TESCO), in samenwerking met partners uit het project Inland Waterway Transport Solutions, een Interreg-project in de Noordzeeregio. Het schip gaat varen in de binnenstad van Gent en is een mijlpaal in de ontwikkeling van emissievrije stadslogistiek.

Mijlpaal Jan De Nul: varen op 100 procent bio fuel

vrijdag 19 juni 2020

Biobrandstof wordt al enkele jaren toegepast als drop-in fuel. Nooit voer een groot schip echter op 100 procent duurzame biobrandstof. Een proef van Jan De Nul in samenwerking met GoodFuels en MAN Energy Solutions laat zien dat dit mogelijk is. Sleephopperzuiger 'Alexander von Humboldt' van de maritieme aannemer voer ruim 2.000 uur op 100 procent hernieuwbare brandstofolie (BFO).

Shell bouwt groene waterstoffabriek in Rotterdam

vrijdag 8 mei 2020

Shell is van plan om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Via een nieuwe pijpleiding gaat de waterstof van de Tweede Maasvlakte naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam willen deze pijpleiding gezamenlijk aanleggen.

IJzer kanshebber als CO2-vrije hernieuwbare brandstof

vrijdag 13 maart 2020

Recent onderzoek toont aan dat IJzer een serieuze optie is als CO2-vrije hernieuwbare brandstof voor de scheepvaart. Dit blijkt uir een haalbaarheidsonderzoek dat als ‘Maritiem Innovatie Impuls Project’ van Nederland Maritiem Land met steun van het ministerie van EZK op initiatief van het Maritiem kennis Centrum MKC werd uitgevoerd. Naast het MKC bestond het onderzoeksteam uit werktuigbouwkundigen van TU Eindhoven, TU/e-studententeam SOLID en Δelta Σigma Marine Engineering Consultancy.

Shell en Gasunie in megawaterstoffabriek Eemshaven

donderdag 27 februari 2020

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland start met het groene waterstofproject ‘NortH2’. Aan ambities geen gebrek. De provincie Groningen moet "het Europees centrum van groene waterstofproductie en een Europees voorbeeld als eerste European Hydrogen Valley" worden.

Damen voorop in onderzoek emissieloze mosselteelt

vrijdag 10 januari 2020

Onder leiding van Damen Maaskant Shipyards Stellendam start een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector. Het project 'Aquaculture' is een gezamenlijk initiatief van Damen, kwekers, toeleveranciers en dienstverleners in de Nederlandse mosselteelt.

Waar is het Grote Energieplan voor Nederland?

maandag 9 december 2019

Bijna alle mogelijkheden voor nieuwe duurzame energie kwamen op 19 november ter tafel tijdens de themadag ‘Ingenieurs in Energietransitie’ van TW in stadion Galgewaard. De techniek voorziet in een heel scala aan oplossingen en alternatieven voor fossiele bronnen. Duidelijk is wel dat we elke optie moeten inzetten om de torenhoge doelen van het Klimaatakkoord te halen. Maar hóe we de energietransitie in een strategie en een plan van aanpak gieten, welke stappen we gaan zetten richting 2050 en of de markt dit moet regelen dan wel de overheid? “Puzzel mee!” is de oproep. Maar ook: “Wie heeft nu eigenlijk de regie?”

Nederland behoudt zetel in bestuur IMO

maandag 2 december 2019

De komende twee jaar houdt Nederland zijn zetel in het dagelijkse bestuur van de Internationale Maritieme Organisatie in Londen. Het agentschap van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor de internationale regels voor de scheepvaart op zee.

Partners Maritiem Nederland