MET Event | Maritiem Nederland
MET Event

Hoe halen we stabiele duurzame energie uit zee? Hoe varen schepen op termijn 100 procent duurzaam? En wat gebeurt er straks in onze zeehavens als er geen vraag meer is naar kolen en aardolieproducten? Die vragen staan centraal tijdens het Maritieme Energie Transitie (MET) Event.

Het maritieme vak- en opinieblad Maritiem Nederland organiseert op 15 maart 2018 het MET Event in het VNAB gebouw aan de Boompjes in Rotterdam. Zo’n 150 professionals uit de maritieme maakindustrie, de offshore wind industrie en de Nederlandse zeehavens komen bijeen om een concreet pad uit te stippelen waarlangs de energietransitie in deze sectoren moet gaan plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudie naar walstroom in Calandkanaal

maandag 23 juli 2018

Een consortium bestaande uit Heerema Marine Contractors, Eneco en Havenbedrijf Rotterdam gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar een walstroom infrastructuur in het Calandkanaal, waarmee duurzame energie wordt geleverd voor grote offshore schepen. De ordegrootte van de aansluiting is 20 mega voltampère.

Boskalis zet in op 35 procent CO2-reductie

donderdag 12 juli 2018

Boskalis Nederland en biobrandstofleverancier GoodFuels tekenen een lange termijn partnership en zetten in op verdere verduurzaming. De komende vijf jaar moet de uitstoot op de Nederlandse vloot met 35 procent worden teruggebracht.

Klimaatakkoord: ‘Waterstof is sleutel’

woensdag 11 juli 2018

Er komt een CO2-prijs voor elektriciteit, maar niet voor industrie. CO2-opslag is hooguit een tussenoplossing en dan nog alleen met als doel de opgeslagen CO2 later als grondstof te gebruiken. En de helft van de opbrengst van wind op land gaat naar de lokale bevolking. Dat zijn uitkomsten van het Klimaatakkoord, waarvan de hoofdlijnen 10 juli in Den Haag gepresenteerd zijn.

Brandstof uit de prullenbak

woensdag 11 juli 2018

Uit plastic afval gaat een bedrijf in de Haven van Amsterdam ‘ecodiesel’ produceren. Kwaliteit van de brandstof wordt dezelfde als aan de pomp, zwavelarm. Reders in de binnenvaart willen het bunkeren. Als de eerste fabriek van International Green Energy Solutions (IGES) operationeel is, staan de ondernemers klaar om over heel Europa en de rest van de wereld zeventig van deze plastic-naar-brandstof fabrieken te bouwen.

North Sea Port wil waterstof- en CO2-transport via buisleiding

dinsdag 10 juli 2018

North Sea Port kondigt een onderzoek aan naar de bouw van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. De buisleidingen kunnen worden gebruikt voor het transport van CO2, maar ook om waterstof te verdelen of om bijvoorbeeld de restgassen van ArcelorMittal in te zetten als grondstof bij Dow Chemicals.

North Sea Port bouwt mee aan grootste zonnepark

dinsdag 26 juni 2018

Afgelopen maand zijn de werkzaamheden gestart voor het Solarpark Scaldia aan de rand van de Sloehaven in Vlissingen. Als belangrijkste eigenaar van het terrein van 38 hectare is North Sea Port betrokken bij de bouw van het grootste zonnepark van Nederland. 

Coral EnergICE start met laadbeurten in Zeebrugge

woensdag 13 juni 2018

De LNG-terminal in Zeebrugge voerde de eerste laadbeurten uit van de Coral EnergICE. Het pas gebouwde LNG-schip van rederij Anthony Veder komt voortaan regelmatig aanmeren om kleinschalige LNG-ladingen naar havens in Scandinavië te brengen.

Partners Maritiem Nederland