Maritime Industry 2017 | Maritiem Nederland
Maritime Industry 2017

Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 mei 2017 wordt de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem gehouden. Deze veertiende editie biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op maritiem gebied en geeft exposanten en bezoekers de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen. Belangrijke thema’s zijn innovatie en groener varen.

“We hebben dit jaar ruim vijfhonderd exposanten”, zegt Babette Fokkens met gepaste trots. Volgens de adviseur Maritime Industry bij Evenementenhal Gorinchem wordt de beurs ieder jaar groter. “Het is een van de grootste beurzen van Europa op dit gebied. Oud-exposanten komen hier graag terug. En doordat de markt zich blijft ontwikkelen, komen er telkens nieuwkomers bij.” Fokkens vertelt dat de beurs zich richt op de zeevaart, visserij en binnenvaart, waarbij het accent vooral ligt op laatstgenoemde sector. “Dit is een leuke branche om mee te werken. Iedereen kent elkaar. Het wordt een prachtig evenement.”

Iedere beursdag heeft andere accenten, legt Fokkens uit. Zo houden op dinsdag verschillende exposanten seminars, workshops en lezingen over noviteiten. Donderdag staat in het teken van het thema carrière. Dan is er extra aandacht voor starters binnen de branche, kunnen bedrijven met vacatures zich presenteren en krijgen studenten de kans zich te oriënteren op deze markt. Tijdens de tweede dag, de woensdag, staat de Blue Road centraal. Dit is een overkoepelend merk voor de Nederlandse binnenvaart met als doel een kostenefficiënt en duurzaam transport. Zo kunnen exposanten op een 30 meter brede innovatiewand, die is geleverd door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), hun innovaties toelichten.

Wisselwerking

Johan Baggerman en Nick Bakker zijn eveneens tevreden met de grote beursbezetting en de aandacht voor duurzaamheid. Baggerman is verenigingssecretaris van Koninklijke BLN-Schuttevaer met milieu en innovatie in zijn portefeuille en Bakker is als sectormanager bij Netherlands Maritime Technology (NMT) de contactpersoon voor binnenvaart- en visserijscheepswerven. Beide organisaties zijn actief op de beurs, waar hun achterban in groten getale aanwezig is. “Alle partijen die in de binnenvaart actief zijn, zijn aanwezig, ook de kleinere toeleveranciers”, licht Bakker toe. “In de binnenvaart is de band tussen deze toeleverende partijen en scheepseigenaren erg belangrijk. De toeleveranciers hebben vaak een idee en polsen bij de eigenaren of daar iets in zit en vice versa. Dan wordt er een prototype gemaakt en getest. Deze wisselwerking is essentieel om tot innovaties te komen.”

Voor BLN-Schuttevaer is het klimaatakkoord van Parijs de leidraad bij vergroening van de binnenvaart. Om innovaties te stimuleren, moet volgens Baggerman eerst worden gewerkt aan bewustwording om vervolgens concrete stappen te kunnen nemen. Hij vertelt dat het bij vergroening vooral om scheepsmotoren gaat, maar bijvoorbeeld ook om elektriciteitsopwekking met zonnepanelen. “Scheepsmotoren gaan erg lang mee, vaak dertig tot vijftig jaar. Gezien de afschrijving wordt het moeilijk een motor meteen te vervangen door een groenere. Als brancheorganisatie stimuleren we de bestaande motor aan te passen en bij vervanging een zo schoon mogelijke motor te kiezen. Overigens is er enige dwang omdat vanaf 2025 de Rotterdamse haven alleen nog schepen toestaat met motoren vanaf CCR-2. Een ander groen alternatief is om in plaats van gasolie op GTL te varen, een veel schonere brandstof met veel minder roetuitstoot. Gecombineerd met een nabehandelingssysteem kun je wellicht dan ook aan die CCR-2-norm voldoen. Voor certificering moet je wel aantonen dat de norm wordt gehaald.”

Dieselelektrisch

Wat schonere motoren betreft, denken Bakker en Baggerman in eerste instantie aan hybride-aandrijving. Er zijn al enkele binnenvaartschepen mee uitgerust, vooral vaartuigen die op bepaalde stukken van de vaarwegen relatief vaak met minder vermogen toekunnen. Met een hybride voortstuwing wordt de uitstoot fors gereduceerd. Baggerman wijst tevens op de komst van zogenaamde stage-5-motoren: in 2019 kleiner dan 300 kW en een jaar later met vermogens daarboven. “Die motoren zijn er dus nog niet. We weten ook niet hoe ze eruit zullen zien, maar die zouden aan de hoogste emissienormen moeten voldoen. We zijn uiteraard benieuwd naar wat de motorenfabrikanten straks op de markt brengen.”

Naast schonere motoren kunnen ook schonere brandstoffen een rol gaan spelen in de vergroening van de binnenvaart. Baggerman noemde al GTL als vervanger van gasolie. Een andere optie is het relatief schone LNG, maar de toepassing ervan brengt hoge kosten - op dit moment minimaal 1 miljoen euro - met zich mee. Dan wordt het voor kleine schippers vrijwel onmogelijk om hierin rendabel te investeren, concluderen Baggerman en Bakker. “Wel voor schepen die op lange afstand varen kan dit een mogelijkheid tot vergroening zijn. Overigens blijft investeren in vergroening een ondernemersbeslissing”, benadrukt Baggerman. Nog een mogelijkheid is varen op waterstof, maar dat verkeert nog in een verkennende fase. Bakker: “Wat de toekomst gaat worden, is moeilijk te voorspellen. Het is ook de vraag wat verladers en uiteindelijk consumenten over hebben voor schoner vervoer. De schippers krijgen er nu meestal geen extra geld voor. Daarom gaan we samen met BLN-Schuttevaer bij de politiek aandacht vragen voor dit probleem. Er zal toch een financiële ondersteuning moeten komen.”

Leemberg en ballastwaterzuivering

maandag 24 april 2017

Een belangrijk stukje regelgeving dat er voor de maritieme sector aan zit te komen is het implementeren van de Hong Kong conventie van de IMO betreffende ballastwaterzuivering.

Damen en Keppel Verolme

maandag 24 april 2017

Een van de grootste bedrijven die een van de 300 stands op de beurs bemannen is Damen Shipyards, dat onlangs aankondigde qua aantal locaties nog groter te worden in Noordwest-Europa. Het concern neemt de werf van Keppel Verolme in de Botlek over.

Partners Maritiem Nederland