Maritieme Cluster | Maritiem Nederland
Maritieme Cluster

De twaalf sectoren van het maritieme cluster realiseerden in 2013 een totale toegevoegde waarde van 16,5 miljard euro. Dit is ca. 3% procent van het BNP. De sector is goed voor 224.000 banen (2,5 procent van de Nederlandse werkgelegenheid) en dit groeit jaarlijks me ongeveer 1.300 banen.

 De Nederlandse maritieme sector zette eind jaren negentig de eerste stappen naar samenwerking. In 1997 richtte de sector de stichting Nederland Maritiem Land (NML) op.

Het algemene streven van NML, c.q. de maritieme sector, is om samen met belangrijke publieke en private spelers, het imago en de naam van de Nederlandse maritieme sector in binnen- en buitenland te verbeteren.

Website Stichting Nederland Maritiem Land

 

IJPOS zet IJmuiden op de kaart

woensdag 25 maart 2015

IJmuiden is een compacte haven waar de belangrijkste maritieme bedrijven op ruwweg één vierkante kilometer zijn gehuisvest. Onder de vlag van IJPOS (IJmuiden Port Services) trekken offshore, visserij en maritieme dienstverlening sinds 2013 gezamenlijk op. “Doel is meer schepen naar IJmuiden te halen, want dat betekent meer omzet en dus meer werkgelegenheid”, aldus medeoprichter Sjoerd Wesselius en voorzitter Henk Wessel.

Voorlopig geen uitbreiding BLN

donderdag 26 februari 2015

De organisatie voor één binnenvaartbranchevereniging staat er en iedereen kan aansluiten, maar voorlopig blijft het verenigingsland in de binnenvaart versplinterd.

Maritieme Monitor 2014

dinsdag 16 december 2014

Op 16 december overhandigde minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) de eerste Maritieme Monitor 2014 aan Arie Kraaijeveld, voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land. Wat opvalt aan de cijfers uit 2013 is dat de maritieme sector sneller groeit, zowel in termen van toegevoegde waarde als aantal banen, dan het landelijk gemiddelde.

Wim van Sluis nieuwe voorzitter Nederland Maritiem Land

vrijdag 5 december 2014

Begin december is bekend geworden dat Wim van Sluis per 1 januari 2015 benoemd wordt als voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land. Van Sluis neemt de voorzittershamer over van Arie Kraaijeveld, die na drie jaar voorzitterschap aan het einde van zijn bestuurstermijn zit.

Partners Maritiem Nederland