Jaarcijfers | Maritiem Nederland
Jaarcijfers

Overslagrecord haven van Antwerpen

vrijdag 2 januari 2015

Het uitdiepen van de Westerschelde zorgt ervoor dat de grootste containerschepen ter wereld de haven van Antwerpen kunnen blijven aandoen - en dat de haven vooral in dit segment flink groeide in 2014.

Zeeland Seaports geeft record aantal hectaren uit

vrijdag 20 december 2013

De Zeeuwse havens zullen naar verwachting 2013 afsluiten met een stijging van de watergebonden overslag. De overslag via binnenvaart en zeevaart zal naar verwachting uitkomen op 68 miljoen ton, een stijging van één procent ten opzichte van 2012. De zeeoverslag toonde een lichte daling terwijl de binnenvaartoverslag steeg. Het havenbedrijf Zeeland Seaports maakte daarnaast tijdens haar jaarlijkse Eindejaarbijeenkomst bekend dat er in 2013 met 41 havengebonden hectare en 65 hectare glastuinbouwgrond een record aan grond is uitgegeven.

Partners Maritiem Nederland