Havens | Maritiem Nederland
Havens

Nederlandse Zeehavens

Omzet: 12,7 miljard euro
Met 575 miljoen ton overslag het grootste havenland van Europa
41.000 banen

De term ‘Nederland als toegangspoort van Europa’ wordt nog wel het meest geïllustreerd door het feit dat Nederlandse zeehavens meer goederen overslaan dan havens in het veel grotere Verenigd Koninkrijk, dat voor export en import op de kanaaltunnel en enkele vliegvelden na volledig afhankelijk is van goederenvervoer over zee. Met de komst van een aantal zeer efficiënte containerterminals op de Tweede Maasvlakte zal die positie alleen maar versterken in de nabije toekomst. In Nederland is Rotterdam verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de overslag. Overige havenregio's zijn de havens aan het Noordzeekanaal, de Scheldebekkens en de Noordelijke zeehavens Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven.

 

Subsidie voor testen mobiele ontgassing

donderdag 3 september 2020

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 250.000 euro beschikbaar voor het testen van mobiele ontgassingsinstallaties aan boord van binnenvaarttankschepen. Omdat varend ontgassen binnenkort verboden wordt, is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven komen.

Nieuwe havenkraan Tata Steel onderweg naar IJmuiden

donderdag 3 september 2020

Tata Steel in IJmuiden is een van de weinige staalfabrikanten die over een eigen diepzeehaven beschikken. Jaarlijks lossen de kranen van Tata Steel 110 tot 120 schepen, goed voor 14 miljoen ton aan grondstoffen. Volgende week wordt een nieuwe 62 m hoge en 1.950 ton zware havenkraan aan de havenkade verwacht.

Oproep scheepvaartbedrijven: investeer in vaarwegen

woensdag 2 september 2020

Binnenvaartondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het derde corona steun- en herstelpakket 2 miljard euro naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. Zij maken zich zorgen over de staat van de Nederlandse vaarwegen en de bevaarbaarheid van de Waal en vinden het hoog tijd de problemen versneld aan te pakken.

CO2-emissie zeevaart stijgt (en daalt op scheepsniveau)

donderdag 6 augustus 2020

In de periode 2012-2018 nam de CO2-uitstoot van de wereldvloot met 9,3 procent toe tot 1056 miljoen ton CO2. Het aandeel van de zeevaart in de mondiale CO2-uitstoot steeg van 2,76 naar 2,98 procent. Na correctie voor de groei van wereldhandel en wereldvloot is het beeld een stuk positiever. Per saldo daalde de CO2-uitstoot per ton nautische mijl met 11,3 procent.

Havens sorteren voor op autonoom varen

woensdag 5 augustus 2020

Slimme schepen zijn in opmars in de internationale scheepvaart en zelfs autonoom varen is niet langer toekomstmuziek. In Singapore is op 4 augustus het Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Port Network opgericht, een samenwerkingsverband van havens om te komen tot standaarden die communicatie tussen autonome schepen en de wal mogelijk maken. Port of Rotterdam is een van de ondertekenaars.

Damen wint contract nieuwe havenslepers Antwerpen

woensdag 29 juli 2020

Damen heeft de tender gewonnen voor de levering van twee RSD 2513 slepers voor Port of Antwerp. De schepen behoren tot Damens Next Generation Tugs serie en beschikken over de laatste technologie op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, efficiency en betrouwbaarheid.

Asfalteren op grote hoogte voor nieuwe zeesluis

dinsdag 21 juli 2020

VolkersWessels-dochterbedrijf KWS Infra Amsterdam-Utrecht is verantwoordelijk voor de terreininrichting van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Vooral het asfalteren van de sluisplateaus is een uitdagende klus. Het werk vindt plaats op grote hoogte, vlak langs open water.

Nederlandse zeehavens blinken uit in duurzaamheid

donderdag 25 juni 2020

De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. Zij wonnen de award voor een onderzoek van de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) naar OESO-richtlijnen voor zeehavens. Deze gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.

Partners Maritiem Nederland