Havens | Maritiem Nederland
Havens

Nederlandse Zeehavens

Omzet: 12,7 miljard euro
Met 575 miljoen ton overslag het grootste havenland van Europa
41.000 banen

De term ‘Nederland als toegangspoort van Europa’ wordt nog wel het meest geïllustreerd door het feit dat Nederlandse zeehavens meer goederen overslaan dan havens in het veel grotere Verenigd Koninkrijk, dat voor export en import op de kanaaltunnel en enkele vliegvelden na volledig afhankelijk is van goederenvervoer over zee. Met de komst van een aantal zeer efficiënte containerterminals op de Tweede Maasvlakte zal die positie alleen maar versterken in de nabije toekomst. In Nederland is Rotterdam verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de overslag. Overige havenregio's zijn de havens aan het Noordzeekanaal, de Scheldebekkens en de Noordelijke zeehavens Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven.

 

EU wil bijdragen aan CCS-projecten Porthos en Athos

maandag 5 oktober 2020

De Europese Commissie heeft de CCS-projecten (Carbon Capture and Storage) Porthos en Athos genomineerd voor een subsidie van respectievelijk 102 en circa 15 miljoen euro. Als het Europarlement akkoord gaat, neemt Europa een flink deel van de kosten van beide projecten voor haar rekening.

Van Oord actief in grootste waterbouwkundig project VK

dinsdag 29 september 2020

Van Oord heeft twee projecten aangenomen voor het verwijderen van steen en het aanbrengen van oeverbescherming voor de uitbreiding van de Aberdeen South Harbour. De havenuitbreiding is het grootste waterbouwkundige infrastructuurproject dat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd.

Diepste punt Nieuwe Sluis Terneuzen bereikt

donderdag 24 september 2020

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is het diepste punt van het buitenhoofd, het deel waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde, bereikt. De bodem van dit sluishoofd ligt op -22 m NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 m diep.

Minister legt bal Smart Shipping terug bij sector

dinsdag 22 september 2020

In 2017 nam de Rijksoverheid het initiatief voor het programma Smart Shipping. Doel was het ondersteunen en faciliteren van geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren. Op 21 september droeg minister Van Nieuwenhuizen (IenW) het stokje over aan marktpartijen en kennisinstellingen. Samen met de overheid gaan zij op grote schaal samenwerken aan de toepassing van smart shipping.

Waal, Grave en sluizen in Zeeuwse delta blijven knelpunt

donderdag 17 september 2020

Het Centraal overleg Vaarwegen (COV) is blij met de investeringen van het kabinet in de 'natte' infrastructuur. Renovatie en vernieuwing is hard nodig om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water te kunnen benutten. Het kabinet zou meer aandacht moeten hebben voor de bevaarbaarheid van de Waal, de gebrekkige capaciteit van de sluizen in de Zeeuwse delta en de lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave.

Minister vervroegt onderhoud vaarwegen en dijken

woensdag 16 september 2020

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) stelt ruim een half miljard euro versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de 265 miljoen euro die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat overlegt met de bouwsector welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Kabinet zet in op intensivering Deltaprogramma

woensdag 16 september 2020

Werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie staat centraal in het herijkte Deltaprogramma dat op 15 september is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma 2021 is onder de regie van deltacommissaris Peter Glas en in samenwerking met de waterschappen, de gemeenten, de provincies en het Rijk tot stand gekomen.

‘Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd’

dinsdag 15 september 2020

Hoe staat onze grootste zeehaven ervoor? Een gesprek over grote onderwerpen met veel impact voor de Rotterdamse haven. Daarnaast is er ook nog de stikstofcrisis, staat er veel op het spel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en is er een belangrijke rol weggelegd voor zeehavens tijdens de energietransitie.

Subsidie voor testen mobiele ontgassing

donderdag 3 september 2020

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 250.000 euro beschikbaar voor het testen van mobiele ontgassingsinstallaties aan boord van binnenvaarttankschepen. Omdat varend ontgassen binnenkort verboden wordt, is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven komen.

Nieuwe havenkraan Tata Steel onderweg naar IJmuiden

donderdag 3 september 2020

Tata Steel in IJmuiden is een van de weinige staalfabrikanten die over een eigen diepzeehaven beschikken. Jaarlijks lossen de kranen van Tata Steel 110 tot 120 schepen, goed voor 14 miljoen ton aan grondstoffen. Volgende week wordt een nieuwe 62 m hoge en 1.950 ton zware havenkraan aan de havenkade verwacht.

Partners Maritiem Nederland