Havens | Maritiem Nederland
Havens

Nederlandse Zeehavens

Omzet: 12,7 miljard euro
Met 575 miljoen ton overslag het grootste havenland van Europa
41.000 banen

De term ‘Nederland als toegangspoort van Europa’ wordt nog wel het meest geïllustreerd door het feit dat Nederlandse zeehavens meer goederen overslaan dan havens in het veel grotere Verenigd Koninkrijk, dat voor export en import op de kanaaltunnel en enkele vliegvelden na volledig afhankelijk is van goederenvervoer over zee. Met de komst van een aantal zeer efficiënte containerterminals op de Tweede Maasvlakte zal die positie alleen maar versterken in de nabije toekomst. In Nederland is Rotterdam verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de overslag. Overige havenregio's zijn de havens aan het Noordzeekanaal, de Scheldebekkens en de Noordelijke zeehavens Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven.

 

Lichte daling nautische ongevallen in Rotterdam

vrijdag 6 februari 2015

In 2014 vonden minder nautische incidenten plaats in Rotterdam. Dat valt samen met de trend van minder zeeschepenbezoeken naar aanleiding van de doorzettende schaalvergroting. Dit jaar worden onze mariniers ingezet bij een oefening om het bestrijden van calamiteiten een extra boost te geven.

Terminals in de slag om binnenhalen van schepen

maandag 12 januari 2015

Daar waar het in de haven van Rotterdam tot nog toe vooral de (container-) terminals waren die het voor het zeggen hadden waar een schip kon aanleggen, zullen de komende jaren de rederijen meer en meer zelf bepalen wie hun schepen mogen laden en lossen.

Overslagrecord haven van Antwerpen

vrijdag 2 januari 2015

Het uitdiepen van de Westerschelde zorgt ervoor dat de grootste containerschepen ter wereld de haven van Antwerpen kunnen blijven aandoen - en dat de haven vooral in dit segment flink groeide in 2014.

Shell zet in op LNG

dinsdag 9 december 2014

Kort voordat schepen op de Noordzee, het Engelse Kanaal en de Baltische Zee op laagzwavelige brandstoffen moeten varen, laat Shell weten dat het een LNG-bunkerschip laat bouwen.

Partners Maritiem Nederland