Havenbedrijf Rotterdam | Maritiem Nederland
Havenbedrijf Rotterdam
Werkzaamheden aan de 'Berge Stahl', het grootste schip dat regelmatig Rotterdam aandoet

Rotterdam is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa met een ongeëvenaarde ligging aan zee en rivierdelta.

Rotterdam is een complete haven met onafhankelijke terminals, concurrerende dienstverlening en een netwerk aan achterlandverbindingen. De haven slaat jaarlijk 400 miljoen ton aan goederen over, verdeeld over containers, natte en droge bulk, roro vracht, projectlading en duizenden passagiers aan boord van cruiseschepen en de ferry naar Engeland.

Wereldstandaard nodig in digitalisering havens

maandag 15 mei 2017

Zeevarenden hebben in iedere Europese haven te maken met andere digitale hulpmiddelen die beogen de logistiek te verbeteren. Nederlandse havens werken samen, maar alleen in ons land zijn al tientallen apps, platforms en ‘cloud services’. Alleen standaardisering maakt effectieve invoering van digitale planning en afhandeling mogelijk.

De Rotterdamse haven als boiler voor Zuid-Holland

woensdag 29 maart 2017

De helft van het jaarlijkse overslagvolume in de Rotterdamse haven heeft direct te maken met fossiele brandstoffen. Toch wil haven CEO Allard Castelein koploper worden in de energietransitie. Jongerenambassadeur (YMR) Peter Paul van Voorst van Stichting Nederland Maritiem Land bezocht het congres ‘Energy in Transition’ en signaleerde concrete stappen van de grootste haven van Europa.

Partners Maritiem Nederland