Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Duizenden hectares natuurwinst in rivierengebied

maandag 8 februari 2021

Het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’ (NURG) van Rijkswaterstaat is na 25 jaar afgerond. De natuurontwikkeling in het rivierengebied heeft geleid tot herstel van de soortenrijkdom. Sind 1995 is er bijna 6.700 ha nieuwe natuur langs de Rijntakken en de Bedijkte Maas bij gekomen.

Nieuwe miljoenensteun duurzame binnenvaart

maandag 1 februari 2021

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartondernemers te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Daarnaast stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren.

Succesvolle pilot smart maintenance Kreekraksluizen

dinsdag 26 januari 2021

De VolkerWessels bedrijven KWS, VolkerRail en Aquavia hebben de pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen voor Rijkswaterstaat afgerond. Het doel van dit programma is de transitie van periodiek naar conditiegestuurd onderhoud met behulp van digitale technologie. Data uit sensoren en vanuit de bediening en besturing van de sluis stellen Rijkswaterstaat in staat om onderhoud precies op het juiste moment uit te voeren.

Veth levert boegschroef LNG-tankers Concordia Damen

maandag 4 januari 2021

Concordia Damen heeft Veth Propulsion by Twin Disc geselecteerd als boegschroefleverancier voor de veertig LNG-tankers voor Shell. Op 18 december ondertekenden beide partijen het contract voor het leveren van veertig efficiënte Veth stuurroosters en bijbehorende elektromotoren. In februari worden de eerste boegschroeven geleverd.

Selectieve onttrekking zout water in Noordzeekanaal

woensdag 16 december 2020

Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen maakt Rijkswaterstaat gebruik van 'selectieve onttrekking' van zout water.

Twee Nederlandse infrastructuurklussen voor Boskalis

maandag 7 december 2020

Boskalis heeft in Nederland twee infrastructuurprojecten aangenomen met een gecombineerde contractwaarde van 75 miljoen euro. Naast de bouw van een nieuwe overnachtingshaven bij Spijk aan de Waal gaat het om de herinrichting van de provinciale weg N241 in Noord-Holland.

Van Nieuwenhuizen zet in op modal shift

maandag 30 november 2020

Minister van Nieuwenhuizen wil het vervoer over water aantrekkelijker maken. Er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor vervoerders en verladers, bedoeld om initiatieven te ondersteunen voor bundeling en verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart en het opzetten van bargelijndiensten. Doel is dagelijks minstens duizend vrachtwagens van de weg te halen.

Boskalis bouwt overnachtingshaven Spijk

woensdag 25 november 2020

Rijkswaterstaat gunt de aanleg van de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk aan Boskalis. Met de gunning starten de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven, die moet voorzien in vijftig ligplaatsen voor binnenvaartschepen.

Naam nieuwe zeesluis bij IJmuiden: Zeesluis IJmuiden

dinsdag 24 november 2020

En de naam van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt: Zeesluis IJmuiden. Wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijkswaterstaat, hebben de naam van de grootste zeesluis ter wereld tijdens een videoboodschap bekend gemaakt.

Partners Maritiem Nederland