Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Rijkswaterstaat en Allseas lanceren opvang zwerfafval

woensdag 28 oktober 2020

Rijkswaterstaat heeft samen met Allseas een innovatief opvangsysteem ontwikkeld dat zowel drijvend zwerfafval als afval tot 1 m onder water opvangt. Het systeem, Catchy is in gebruik genomen in de Vijfsluizerhaven. Het systeem voorkomt dat macro- en microplastics naar het beschermde natuurgebied en de Noordzee kunnen stromen.

Uitwerking plannen versterking Hollandse IJsseldijk

maandag 19 oktober 2020

In opdracht van aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum schuiven Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos aan bij het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De dijkversterking tussen Krimpen a/d IJssel en Gouderak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Green Wave mijlpaal richting emissievrije stadslogistiek

woensdag 14 oktober 2020

Op 20 oktober doopt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) het volledig emissievrije schip Green Wave op de werf van Euroship in Heerewaarden. De Green Wave is ontwikkeld door The European Shipment Company (TESCO), in samenwerking met partners uit het project Inland Waterway Transport Solutions, een Interreg-project in de Noordzeeregio. Het schip gaat varen in de binnenstad van Gent en is een mijlpaal in de ontwikkeling van emissievrije stadslogistiek.

Minister trekt beurs voor schonere binnenvaartmotoren

dinsdag 13 oktober 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 1,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren in de binnenvaart. Omdat de binnenvaart voor veel motorleveranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van schone motoren vaak niet rendabel. De nieuwe subsidieregeling biedt fabrikanten een steun in de rug.

Drone-pakketlevering op binnenvaartschip Rotterdam

donderdag 1 oktober 2020

Dutch Drone Delta heeft met succes een pilot uitgevoerd waarbij een pakketje met een drone op het binnenvaart-containerschip 'Duancis' werd afgeleverd. Op het moment van aflevering voer de Duancis met normale snelheid ter hoogte van het Eiland van Brienenoord. Het gaat om de tweede pilot met delivery drones in de Rotterdamse haven.

RWS verwijdert obstakels vaarweg Lemmer-Delfzijl

donderdag 1 oktober 2020

Sinds een aanvaring van de Paddespoelsterbrug in september 2018 heeft Rijkswaterstaat het brugdek verwijderd. Nu ook de restanten van de brug zijn opgeruimd, kunnen schepen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl weer veilig doorvaren zonder op elkaar te hoeven wachten.

Sluizen Den Oever half jaar dicht voor scheepvaart

maandag 28 september 2020

Van 26 oktober tot en met maandag 26 april 2021 werkt Rijkswaterstaat aan de Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. In deze periode zijn de sluizen gestremd voor alle scheepvaart. Vaarwegverkeer kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand, maar moet rekening houden met extra vaartijd en langere wachttijden.

Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden op z'n plaats

donderdag 24 september 2020

In 72 uur tijd is de eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis IJmuiden succesvol op zijn plaats gebracht. De deur is met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het mooie nazomerweer van 21 tot en met 23 september was ideaal om de deur te verplaatsen.

Diepste punt Nieuwe Sluis Terneuzen bereikt

donderdag 24 september 2020

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is het diepste punt van het buitenhoofd, het deel waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde, bereikt. De bodem van dit sluishoofd ligt op -22 m NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 m diep.

Partners Maritiem Nederland