Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Project Meanderende Maas gaat definitief naar Boskalis

maandag 17 mei 2021

Waterschap Aa en Maas heeft het project Meanderende Maas definitief gegund aan Boskalis. Het gaat om een twee-fasen contract. Boskalis en het waterschap gaan nu samen en in contact met de omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Medio 2023 moet de uitvoering beginnen.

Eerste schip met ZES-packs begin juli in de vaart

woensdag 12 mei 2021

Begin juli is de eerste grote stap in het ambitieuze plan van Zero Emission Services (ZES) om elektrische binnenvaart mogelijk te maken. Dan zal het zal het eerste schip met batterijcontainers van ZES gaan varen. De echte uitdaging volgt dan nog. “Het is een systeemwijziging. Alle partijen in dat systeem moeten tegelijk een stap naar voren doen.” Intussen staat BCTN in de startblokken om de tweede afnemer van ZES-packs te worden.

Emissievrij schip is een droom die uitkomt

woensdag 12 mei 2021

Wordt waterstof dé brandstof van de toekomst die de binnenvaart gaat vergroenen? De bouw van waterstofschip ‘Antonie’ van Lenten Scheepvaart moet bewijzen dat het kan, om zo de weg vrij te maken voor andere schippers die willen verduurzamen. Maar daar is meer voor nodig dan pionierende schippers die de sprong in het diepe willen wagen. “Verduurzaming is een opgave van de hele keten.”

Binnenvaart zet koers naar minder fragmentatie

woensdag 12 mei 2021

Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB, de twee brancheverenigingen voor binnenvaartondernemers, zijn op weg om hun fusie te beklinken. Omdat ook de ondersteunende organisaties EICB (innovatie), BVB (promotie) en BTB (telematica) opgaan in één aparte uitvoeringsorganisatie, lijkt er een einde te komen aan de fragmentatie in de binnenvaartsector. “We zitten heel dicht bij elkaar”, zegt CBRB-voorzitter Paul Goris, die ook de kandidaat-voorzitter is van de fusievereniging. “Door de expertise, capaciteiten en netwerken te bundelen, ontstaat een brede vereniging die de euro van de leden efficiënter tot z’n recht kan laten komen. Een goede basis om op één koers verder te gaan.”

25 miljoen EU-subsidie voor green port project

dinsdag 11 mei 2021

Een samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna 25 miljoen euro Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van tien pilots en demonstratieprojecten waarin duurzame en slimme logistiek in havens centraal staat.

Afhandeling Suez armada: klus geklaard

vrijdag 7 mei 2021

"De Suez Armada is zo goed als afgehandeld. We zijn trots op de manier waarop Rotterdam dit heeft opgevangen, maar het blijft zeer druk en uitdagend op de terminals." Met deze boodschap is het Suez overleg tussen diverse (branche)organisaties opgeheven. Inmiddels zijn 54 containerschepen afgehandeld. Vier zijn er nog onderweg naar Rotterdam, waaronder de Ever Given die nog steeds 'aan de ketting' ligt in Egypte.

Renovatie grootste binnenvaartsluis van Vlaanderen

vrijdag 30 april 2021

De Vlaamse Waterweg voert herstelwerkzaamheden uit aan de grote binnenvaartsluis op de Ringvaart in Evergem. Binnenvaartschepen die vanuit het zuiden naar en van North Sea Port varen, moeten in de komende maanden rekening houden met een verminderde schutcapaciteit.

SolarDuck installeert drijvend zonne-energieplatform

vrijdag 30 april 2021

SolarDuck, een Nederlandse startup in duurzame energie, heeft haar eerste drijvende zonne-energieplatform geïnstalleerd. Het project – ook wel Demonstrator genoemd – bestaat uit vier driehoekige modules die met floaters op het water rusten en aan de bovenkant voorzien zijn van zonnepanelen. De Demonstrator dobbert in de Waal bij IJzendoorn en zal energie leveren aan het netwerk.

Boskalis krijgt voorkeur voor project Meanderende Maas

maandag 26 april 2021

Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor het project Meanderende Maas, een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith. In opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas gaat Boskalis de primaire waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken.

Partners Maritiem Nederland