Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Waal, Grave en sluizen in Zeeuwse delta blijven knelpunt

donderdag 17 september 2020

Het Centraal overleg Vaarwegen (COV) is blij met de investeringen van het kabinet in de 'natte' infrastructuur. Renovatie en vernieuwing is hard nodig om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water te kunnen benutten. Het kabinet zou meer aandacht moeten hebben voor de bevaarbaarheid van de Waal, de gebrekkige capaciteit van de sluizen in de Zeeuwse delta en de lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave.

Minister vervroegt onderhoud vaarwegen en dijken

woensdag 16 september 2020

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) stelt ruim een half miljard euro versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de 265 miljoen euro die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat overlegt met de bouwsector welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Kabinet zet in op intensivering Deltaprogramma

woensdag 16 september 2020

Werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie staat centraal in het herijkte Deltaprogramma dat op 15 september is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma 2021 is onder de regie van deltacommissaris Peter Glas en in samenwerking met de waterschappen, de gemeenten, de provincies en het Rijk tot stand gekomen.

Rijk en regio investeren in project Meanderende Maas

dinsdag 8 september 2020

Rijk en regio gaan 235 miljoen euro investeren in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit van de meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith. De versterking van de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde in combinatie met ruimte voor de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde, biedt kansen voor nieuwe natuur, recreatie en economie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW), waterschap Aa en Maas en overige partijen maakten de plannen op 7 september bekend.

Subsidie voor testen mobiele ontgassing

donderdag 3 september 2020

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 250.000 euro beschikbaar voor het testen van mobiele ontgassingsinstallaties aan boord van binnenvaarttankschepen. Omdat varend ontgassen binnenkort verboden wordt, is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven komen.

Oproep scheepvaartbedrijven: investeer in vaarwegen

woensdag 2 september 2020

Binnenvaartondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het derde corona steun- en herstelpakket 2 miljard euro naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. Zij maken zich zorgen over de staat van de Nederlandse vaarwegen en de bevaarbaarheid van de Waal en vinden het hoog tijd de problemen versneld aan te pakken.

Sterke Lekdijk voorbeeld van emissieloos dijkversterken

donderdag 27 augustus 2020

De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt hiervoor samen met drie Innovatiepartners Van Oord, Mourik Infra en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble). Het project Sterke Lekdijk wil aantonen dat het mogelijk is de dijk slim en emissieloos te versterken.

Covid-19 pandemie versnelt bestaande logistieke trends

donderdag 6 augustus 2020

De Covid-19 pandemie leidt tot een versnelling van de bestaande logistieke trends. "Door investeren en samenwerken met partijen in de keten en overheden kunnen we onze positie in de global supply chain niet alleen behouden, maar ook versterken en uitbouwen", zegt ECT-directeur Paul Ham naar aanleiding van de studie van de Erasmus Universiteit over de impact op de lange termijn van de coronacrisis op de haven.

Asfalteren op grote hoogte voor nieuwe zeesluis

dinsdag 21 juli 2020

VolkersWessels-dochterbedrijf KWS Infra Amsterdam-Utrecht is verantwoordelijk voor de terreininrichting van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Vooral het asfalteren van de sluisplateaus is een uitdagende klus. Het werk vindt plaats op grote hoogte, vlak langs open water.

Europees geld voor (natte) infrastructuur

donderdag 16 juli 2020

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 11,4 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal en 8,7 miljoen euro voor het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.

Partners Maritiem Nederland