Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Verbrede Breeddiep geopend

donderdag 8 december 2016

De doorvaart tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is verbreed van 75 naar 350 meter. Dit betekent een forse capaciteitsverhoging en vergroting van de veiligheid voor de binnenvaart.

‘De elektromotor is niet meer weg te denken’

dinsdag 25 oktober 2016

Bij Koedood Dieselservice is er altijd bedrijvigheid voor de kade, van nieuwbouw tot hermotorisering en het reviseren van motoren. Een servicebeurt kan op locatie of gewoon voor de deur. Voor de binnenvaart is Koedood distributeur van Mitsubishi scheepsmotoren in de Benelux en dealer van Wärtsilä motoren. Voor het leveren van hybride voortstuwing is Koedood dealer van Hybrid Ship Propulsion (HSP). 

Dieselelektrisch varen tussen Hengelo en Rotterdam

dinsdag 6 september 2016

Dieselelektrische voortstuwing is nuttig voor grote cruiseschepen, offshore schepen of baggerschepen die toch al een groot hotelbedrijf of andere equipment van stroom moeten voorzien. Maar tegenwoordig wordt deze voortstuwing ook gebruikt op een binnenvaartschip dat met zo’n honderd containers heen en weer pendelt over Nederlandse binnenwateren.

Shortsea shipping strijdt voor gelijkstelling met EU-wegvervoer

maandag 21 maart 2016

De een gaat over de weg en de ander over water maar terwijl op dezelfde route binnen Europa de truck genoeg heeft aan slechts één document voor zijn vracht moet voor vervoer via shortsea maar liefst twaalf keer een document worden aangemaakt en een melding worden gedaan bij terminals, havenautoriteiten en douane.

Bouw Vlaams-Nederlandse zeesluis kan in 2017 beginnen

vrijdag 11 maart 2016

De Nederlandse minister heeft haar handtekening gezet onder het tracébesluit, het verdrag met Vlaanderen is ook per 1 maart van kracht, kortom: de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een stap dichterbij. Na jaren van voorbereiding onder toezicht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie moet de bouw in najaar 2017 beginnen.

Partners Maritiem Nederland