Binnenvaart | Maritiem Nederland
Binnenvaart
In december herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De binnenvaart in Nederland

Omzet: 2,3 miljard euro
4.130 bedrijven, 5.750 schepen
13.600 banen
Branchevereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland

De helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Negentig procent van de bedrijven in de sector heeft tussen de één en vijf werknemers. Deze kleine zelfstandigen gaan prat op hun vrijheid en zelfstandigheid, maar dat zorgt er ook voor dat deze sector moeilijk te organiseren valt. De recent opgerichte branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland moet daar verandering in brengen. De binnenvaart heeft een groot potentieel als het gaat om filebestrijding (lading van weg naar water) en duurzaam vervoer van goederen.

 

Stremming bij Tiel weer ongedaan gemaakt

woensdag 8 augustus 2018

Om verzilting van de Nederlandse rivieren te voorkomen heeft Rijkswaterstaat de stuw in de Lek bij Hagestein deels opengezet. De extra kubieke meters die voor 'tegendruk' moeten zorgen, worden ingelaten via de Prins Bernhardsluizen bij Tiel. De stremming van de sluizen is inmiddels teruggedraaid.

Bellenscherm remt verzilting Amsterdam-Rijnkanaal

vrijdag 27 juli 2018

Door de aanhoudende droogte kampt Noord-Holland met een tekort aan zoet water. Het grootste probleem is de toenemende verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit het Noordzeekanaal. Om verzilting een halt toe te roepen zet Rijkswaterstaat een bellenscherm in om zout water effectief af te voeren naar zee.

Gevolgen van droogte voor scheepvaart blijven beperkt

donderdag 26 juli 2018

Het neerslagtekort is in de afgelopen week in heel Nederland verder toegenomen. De gevolgen van de droogte zijn duidelijk merkbaar in landbouwgebieden en de natuur op hogere zandgronden. Met uitzondering van de Gelderse IJssel ondervindt de scheepvaart tot nu toe geen grote hinder, aldus Rijkswaterstaat.

Scheepvaart profiteert van sterkere vervoersvraag

woensdag 13 juni 2018

Dankzij een sterkere vervoersvraag kroop de scheepvaart in 2017 uit het dal. In de zeevaart blijven de tarieven door overcapaciteit kwetsbaar, terwijl de kosten dit jaar stijgen. De groeiende volumes zorgen vooralsnog voor perspectief, hoewel de risico’s voor de wereldhandel sterk zijn toegenomen. Ook de binnenvaart profiteert van de aantrekkende Europese economie, blijkt uit de Outlook 2018 van het Economisch Bureau van ING.

Varen op waterstof is nog een hele uitdaging

vrijdag 4 mei 2018

De uitstoot van schadelijke emissies in de scheepvaart moet verminderen. Zelfs de landen verenigd in de International Maritime Organization (IMO) zijn het daar onlangs over eens geworden. Elektrisch varen zou een uitkomst kunnen zijn. Om de benodigde elektriciteit daarvoor te kunnen genereren, kan waterstof in combinatie met een brandstofcel worden gebruikt. Varen op waterstof kent naast de vele voordelen echter ook een aantal nadelen.

‘Elektrisch varen heeft de toekomst’

woensdag 2 mei 2018

Chris Kornet is directeur van Concordia Group in Werkendam. Een succesvol scheepvaartbedrijf dat sinds 2001 wereldwijd zo’n 140 binnenvaartschepen en coasters heeft gebouwd. Hij wil echter verder met de ontwikkeling van emissieloze schepen. De nieuwe joint-venture Concordia Damen Shipbuilding past daar goed in. “We moeten zo snel mogelijk naar elektrisch varen en stoppen met verbrandingsmotoren.”

Voortgang bij aanpak congestie in haven Rotterdam

woensdag 18 april 2018

Het sectoroverleg Containerbinnenvaart heeft tastbare resultaten opgeleverd. Verladers, forwarders, barge operators, inland terminals, deepsea terminals en rederijen werken aan een gezamenlijke aanpak van de congestieproblemen in de haven van Rotterdam.

Partners Maritiem Nederland