Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Havenslib als bouwmateriaal en luchtzuiveraar

dinsdag 17 maart 2020

Wereldwijd worden er jaarlijks vele miljoenen tonnen havenslib gebaggerd. Bij dit proces komt kooldioxide vrij door machines en door oxidatie van het gebaggerde sediment. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Universiteit Utrecht bestuderen samen met kennisinstituten en private partners of het zinvol is het slib te mengen met snel-verwerende mineralen zoals olivijn die kooldioxide vastleggen. Verbeterde chemische en fysische eigenschappen zouden de bagger tevens voor hoogwaardige toepassingen geschikt maken.

Groninger zeedijk kan weer tegen een stootje

maandag 16 maart 2020

Beschermd blijven tegen de stijgende zeespiegel is in ieders belang, zeker in de kustgebieden die zich nu al onder Normaal Amsterdams Peil bevinden. Het versterken van dijken heeft vaak impact op de omgeving. Daarom zochten Boskalis en KWS bij de versteviging van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl uitgebreid contact met omwonenden om het project tot een succes te maken.

‘Zachte’ oplossingen steeds meer omarmd

maandag 16 maart 2020

Als hoogleraar Coastal Engineering aan de TU Delft doet waterbouwkundige Stefan Aarninkhof onderzoek naar innovatieve manieren van kustbescherming. Daarvoor werkte hij tien jaar bij Boskalis, waar hij onder meer leiding gaf aan Ecoshape, Building with Nature. De Zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust en de Marker Wadden zijn bekende voorbeelden van deze duurzame manier van kustontwikkeling. Anno 2020 wordt het concept van ‘nature based solutions’ over de hele wereld toegepast.

Onzichtbaar werk om ons land droog te houden

maandag 16 maart 2020

Waterbouwer Van Oord werkt op twee locaties in de Westerschelde aan natuurherstel en de versteviging van de vooroevers op tien andere plaatsen in dezelfde monding van de Schelde. Al vraagt elke locatie om maatwerk, de inzet van materieel en materialen is telkens dezelfde.

Roerige tijden voor deep sea mining

maandag 16 maart 2020

De markt voor maritieme mijnbouw maakt hectische tijden door. De groei van elektrische mobiliteit maakt het mijnen uit zee van ‘batterijmetalen’ zoals kobalt in principe aantrekkelijk. Een booming business dus? Toch niet. De druk op regeringen om de milieueffecten van mijnen in hun wateren te onderzoeken neemt toe.

Houdgreep van PFAS gaat nog even duren

maandag 16 maart 2020

Baggerbedrijven hadden tot een jaar geleden geen idee wat PFAS was. Inmiddels ondervindt vrijwel iedereen de gevolgen van deze hardnekkige chemicaliën. En ook al zijn de normen recent versoepeld, er wordt nog steeds weinig werk aanbesteed. “Er is opeens aan de noodrem getrokken voor een stof die al veertig jaar in het milieu zit.”

Dijkversterking bij Hansweert naar Van Oord en KWS

woensdag 11 maart 2020

Waterschap Scheldestromen heeft het project Dijkversterking Hansweert in Zeeland toegekend aan aannemerscombinatie Van Oord - KWS. De dijk moet over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.

Boskalis sluit 2019 goed af na lastig eerste halfjaar

vrijdag 6 maart 2020

Boskalis heeft 2019 goed afgesloten. De omzet steeg het afgelopen jaar met 2,9 procent tot 2,645 miljard euro. Onder aan de streep resteerde een nettowinst van 74,9 miljoen euro, terwijl 2018 met een verlies van 435,9 miljoen euro werd afgesloten. In 2019 steeg het orderboek met 10 procent tot een recordhoogte van 4,722 miljard euro.

Jan De Nul voltooit baggerwerk in haven van Maputo

donderdag 20 februari 2020

Jan De Nul Group is klaar met het onderhoudsbaggerwerk in de haven van Maputo (Mozambique) voor de Maputo Port Development Company. De campagne herstelt de dieptes die werden bereikt na de baggerwerkzaamheden die Jan De Nul eerder in 2016 uitvoerde.

Partners Maritiem Nederland