Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Geluk baggert in de bergen

woensdag 25 juni 2014

Over heel de wereld denken mensen bij baggeren aan Hollanders. Dat geldt niet alleen voor sjeiks die palmboomvormige eilanden willen aanleggen, maar ook voor bergbewoners. Nederlandse baggeraars zijn namelijk ook actief in de bergen. Aannemingsbedrijf Geluk BV in Doetinchem heeft zich onder andere toegelegd op het uitbaggeren van stuwmeren. Vooral de Oostenrijkers maken dankbaar gebruik van de kennis die Geluk van het baggeren van grind heeft. Inmiddels heeft Geluk de blik zelfs al buiten Europa gericht, want ook daar liggen aantrekkelijke markten voor deze specialistische expertise.

Tweede sluiskolk Julianasluis geopend

vrijdag 20 juni 2014

Waterbouw Commissaris van de Koning Jaap Smit opende 20 juni officieel de tweede sluiskolk van de Julianasluis bij Gouda. Het ontwerp en de bouw van de nieuwe sluis was een civieltechnisch hoogstandje, vooral omdat de werkzaamheden zo dicht op de monumentale oude sluis en een druk knooppunt voor het wegverkeer moesten plaatsvinden.

Een baggerstroom van 40 bar het hoofd bieden

donderdag 19 juni 2014

Baggeraars gebruiken steeds zwaardere baggerpompen en grotere persleidingen. Het is van het grootste belang dat stortafsluiters in Y-stukken de hogere drukken die daarmee gepaard gaan aankunnen. Onlangs heeft de firma Matecs een door zusterbedrijf W&TS ontworpen stortafsluiter gebouwd die een druk van 40 bar aan kan.

De grootste baggeraars van de wereld zijn Belgen

donderdag 19 juni 2014

Voor de rechtgeaarde baggeraar uit bijvoorbeeld Sliedrecht, de bakermat van de Nederlandse baggerindustrie, zal het best even slikken zijn. Natuurlijk wordt er nog heel veel door Nederlanders gebaggerd en dat overal over de hele wereld, maar heel vaak is dat in buitenlandse, lees Belgische dienst.

Financiering Gemini windpark rond

donderdag 15 mei 2014

Van Oord gaat voor 1,3 miljard euro het Gemini offshore windpark bouwen. Onlangs kwam de financiering rond voor dit windpark, dat ruim driekwart miljoen huishoudens van stroom moet gaan voorzien.

Nieuwe insteekhaven voor betere bulkoverslag

donderdag 15 mei 2014

Bulkcarriers die te diep steken om naar Amsterdam te kunnen varen, worden in IJmuiden gedeeltelijk gelost. De lichterpalen, waar dat nu gebeurt, hebben nadelen, onder andere voor de veiligheid. Een nieuwe insteekhaven biedt uitkomst.

Partners Maritiem Nederland