Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Baggeren in de Rotterdamse haven

vrijdag 17 juli 2015

Toen kort na het doorgraven van de duinen bij Hoek van Holland bleek dat de stroming van de rivier niet voldoende was om de vaargeul op diepte te houden, werden baggermolens ingezet. Tegenwoordig voert sleephopperzuiger ‘Rijndelta’ veel onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit.

VOSTA LMG ontwerpt alles voor de baggerindustrie

woensdag 8 juli 2015

Het Duits-Nederlandse VOSTA LMG heeft zich sinds 1873 ontwikkeld tot een belangrijke toeleverancier voor de wereldwijde baggerindustrie. Het bedrijf ontwerpt niet alleen complete sleephopper- en cutterzuigers maar ook afzonderlijke componenten. Sinds december 2012 maakt VOSTA LMG deel uit van ASL Marine in Singapore.

In het kielzog van de grote baggeraars

dinsdag 7 juli 2015

Samen met de grote Nederlandse en Belgische baggerbedrijven trekken Nederlandse offshore werkboten de wereld over om te assisteren bij baggerwerkzaamheden. Een van de grotere spelers is Acta Marine uit Den Helder met een vloot van vijftig werkschepen.

Werken op de grens tussen land en water

woensdag 1 juli 2015

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan de Maasoevers door de bedrijven Martens en Van Oord en de combinatie Van den Herik/FL-Liebregts. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de oeververdediging, waar dat mogelijk is, weggehaald om de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren.

Van Oord baggert weer in Dubai

woensdag 1 juli 2015

Twee cutterzuigers van Van Oord gaan de komende twee jaar voor 100 miljoen euro voor projectontwikkelaar Nakheel (Dubai) aan de slag om het nieuwe waterfront van de Deira Islands in Dubai aan te leggen.

Stenen storten en bulten wegbaggeren

dinsdag 30 juni 2015

Het is nog een nichemarkt maar in een toekomst waarin steeds dieper naar olie en gas geboord wordt is het wel een veelbelovende: het baggeren op grote dieptes. Onder de naam Deep Excavation System (DES) heeft de Rotterdamse waterbouwer Van Oord er een oplossing voor. Hiermee heeft Van Oord inmiddels ervaring opgedaan op dieptes tot 657 meter.

Armada van baggerschepen verbreedt Suezkanaal

dinsdag 16 juni 2015

Op 3 december vorig jaar waren er drie schepen, begin januari zeven, in maart al achttien en nu (eind mei) zijn er 24 baggerschepen aan het werk op een traject van 35 kilometer, terwijl er binnenkort nog drie moeten komen. Volgens Bas van Bemmelen, Director Area Africa van Boskalis is zo’n 60 procent van de wereldwijde vloot aan snijkopzuigers (cutters) ingezet om de klus in het Suezkanaal op tijd af te hebben.

Jan De Nul blijft vloot uitbreiden

donderdag 7 mei 2015

Begin maart kondigde Jan De Nul Group de bestelling van de grootste cutterzuiger ter wereld aan. Nu maakt de groep nog een extra bestelling bekend, die van twee multifunctionele schepen.

Recordwinst voor Boskalis

donderdag 12 maart 2015

De lage olieprijs lijkt voor Boskalis, dat zich met overnames van Fairmount en Dockwise steeds meer richt op de offshore, vooralsnog geen effect te hebben op het bedrijfsresultaat.

Partners Maritiem Nederland