Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Zorgen om beunschepen

donderdag 30 juni 2016

De bouw trekt aan en de overheden hebben de nodige infraprojecten op de agenda staan. De markt voor zandwinning ziet er de komende jaren redelijk positief uit. Toch is Jan van der Walle, directeur van Mineralis Pro-Spectus, een van de tien bedrijven die zand winnen in het IJsselmeergebied, voorzichtig. Het krijgen van een vergunning is een taai proces en de toekomst van beunschepen staat op het spel.

Baggeren naar bommen en granaten

maandag 27 juni 2016

In de Nederlandse bodem en waterwegen liggen veel niet-ontplofte bommen, handgranaten en kleine munitie. Aannemers moeten daarom goed uitzoeken wat de risico’s zijn voordat het baggerwerk kan beginnen.

Damen Dredging Equipment breekt door in diepzeemijnbouw

woensdag 22 juni 2016

De markt van mijnbouw op diepere zeebodems is uiterst onzeker want als de prijs van olie daalt, zakt ook de waarde van andere grondstoffen (vooral metalen) en dus ook die van de mijnbouwbedrijven. Damen Dredging Equipment doet echter vooraan mee in de ontwikkeling van materieel voor de ontginning van de zeebodem. Het bedrijf kan hier in de toekomst alleen maar in groeien, zo is de stellige overtuiging van Marc Tijssen, senior project manager bij de baggeraar.

Zonder zand geen Nederland

maandag 20 juni 2016

Wind, zee, stroming en de stijgende zeespiegel verkleinen constant onze duinen en stranden, onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door per jaar 12 miljoen kubieke meter zand aan te brengen, versterkt Rijkswaterstaat onze kustlijn. We zoomen in op de zandsuppletie in Zuidwest-Walcheren, die op dit moment wordt uitgevoerd.

Natuur herstellen met zelf ontwikkeld materieel

vrijdag 17 juni 2016

Om te kunnen baggeren in kwetsbare natuurgebieden heb je kennis én speciale machines nodig. Omdat die laatste er niet waren, heeft Jakob Knoop deze zelf ontwikkeld. Het Shredderponton en de amfibische graafmachine Waterking zijn onmisbaar als het om natuurherstelprojecten gaat.

'Het mooie van ons vak is dat je iets ziet ontstaan'

woensdag 15 juni 2016

Na veertig jaar in de baggersector neemt Jan Schaart aan het eind van dit jaar afscheid als directeur Nederland van Van Oord. Een interview over de hoogtijdagen in Dubai, ingewikkelde contracten en zijn liefde voor het vak. “Het maken, het zien ontstaan, de projecten in Dubai, Singapore en Hong Kong, maar ook de dijk tussen Hagestein en Opheusden, daar word ik blij van.”

Baggeren als impuls voor recreatie en natuur

dinsdag 14 juni 2016

Het Friese Merenproject is in 2000 gestart en liep eind verleden jaar af. Belangrijkste doel was Friesland als watersportgebied nog aantrekkelijker te maken en daarmee ook de Friese economie te stimuleren. Het op diepte brengen van het recreatieve vaarnetwerk, baggeren dus, vormde en vormt een belangrijk deel van het omvangrijke programma. Projectleider baggeren Derk Bijmolt brengt ons op de hoogte.

Boskalis en Van Oord tekenen contract voor Fehmarnbelt-project

dinsdag 31 mei 2016

Op maandag 30 mei hebben Femern A/S en de Fehmarn Belt Contractors joint venture, bestaande uit Boskalis en Van Oord, het eerder aangekondigde contract in het kader van de aanleg van de Fehmarnbelttunnel getekend. Boskalis en Van Oord gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de bouw van deze onderzeese tunnel tussen Duitsland en Denemarken.

Partners Maritiem Nederland