Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Van den Herik 'herstelt' waterbekken in Biesbosch

dinsdag 7 juli 2020

Eind juni hebben Evides Waterbedrijf, gedelegeerd opdrachtgever van het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) en waterbouwer Van den Herik het werk afgerond voor de optimalisatie van waterbekken De Gijster in de Biesbosch. Er is 1,9 miljoen kuub grond ‘verzet’, waarmee het bekken voor drinkwater is ‘hersteld’ conform het oorspronkelijke ontwerp.

Minister bezoekt project Markermeerdijken

dinsdag 7 juli 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen was met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, op bezoek bij de Alliantie Markermeerdijken. Het werkbezoek aan de uitvoering van de dijkversterking vond plaats in het kader van de ‘doorbouwers’-campagne van Bouwend Nederland die aandacht vraagt voor het belang van veilig en verantwoord doorbouwen in tijden van corona.

'Aanpassing PFAS-beleid is eerste stap in goede richting'

maandag 6 juli 2020

De Vereniging van Waterbouwers is tevreden dat de staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) de belangen van de branche erkent en de detectielimiet loslaat voor alle diepe plassen en oppervlaktewateren. Dankzij de aanpassing van het PFAS-beleid kunnen de orderportefeuilles van waterbouwers weer gevuld worden.

Uitgraven sluiskolk nieuwe zeesluis IJmuiden van start

dinsdag 30 juni 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat is Van Oord begonnen met het uitgraven van de sluiskolk van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de schepen varen, ligt nu nog vol met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 m3 zand verwijderd om te komen tot een diepte van 18 meter.

Project Houtribdijk nieuw staaltje 'bouwen met natuur'

dinsdag 23 juni 2020

De oplevering van de versterkte Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een nieuwe mijlpaal in het kader van 'bouwen met de natuur'. Aan de kant van Enkhuizen is de dijk versterkt met in totaal 10 miljoen m3 aan zandpakketten, afkomstig van het naastgelegen Markermeer. Nergens anders ter wereld zijn brede zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en vloed.

Mijlpaal Jan De Nul: varen op 100 procent bio fuel

vrijdag 19 juni 2020

Biobrandstof wordt al enkele jaren toegepast als drop-in fuel. Nooit voer een groot schip echter op 100 procent duurzame biobrandstof. Een proef van Jan De Nul in samenwerking met GoodFuels en MAN Energy Solutions laat zien dat dit mogelijk is. Sleephopperzuiger 'Alexander von Humboldt' van de maritieme aannemer voer ruim 2.000 uur op 100 procent hernieuwbare brandstofolie (BFO).

Grootste natte waterbouw project van start

donderdag 18 juni 2020

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werkt de komende vier jaar onder de naam GROW (Green Rivers Open Wonders) aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland.

Reorganisatie Van Oord kost 500 banen

dinsdag 16 juni 2020

Van Oord heeft last van de impact van de coronacrisis. Het maritieme concern voert een herstructurering door om de onderneming gezond te houden en de concurrentiepositie te versterken. Wereldwijd verliezen 500 werknemers hun baan. In Nederland worden 120 werknemers voorgedragen voor een collectief ontslag.

Partners Maritiem Nederland