Baggeren | Maritiem Nederland
Baggeren

Nederlandse Baggerindustrie

Omzet: 1,83 miljard euro (export 1,56 miljard euro)
75 bedrijven
6300 banen
Branchevereniging: Vereniging van Waterbouwers

Nederlandse baggerbedrijven worden wereldwijd gevraagd voor landaanwinningsprojecten, onderhoudswerkzaamheden aan kanalen en rivieren en voor de aanleg van havens. Typerend voor de sector is dat bedrijven van eenvoudige verplaatsers van zand zijn geëvolueerd tot vaak hoofdaannemers die ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld kademuren en infrastructuur aan land. Ook kent de baggerindustrie een sterke link met de offshore-industrie.

 

Uitgraven sluiskolk nieuwe zeesluis IJmuiden van start

dinsdag 30 juni 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat is Van Oord begonnen met het uitgraven van de sluiskolk van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de schepen varen, ligt nu nog vol met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 m3 zand verwijderd om te komen tot een diepte van 18 meter.

Project Houtribdijk nieuw staaltje 'bouwen met natuur'

dinsdag 23 juni 2020

De oplevering van de versterkte Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een nieuwe mijlpaal in het kader van 'bouwen met de natuur'. Aan de kant van Enkhuizen is de dijk versterkt met in totaal 10 miljoen m3 aan zandpakketten, afkomstig van het naastgelegen Markermeer. Nergens anders ter wereld zijn brede zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en vloed.

Mijlpaal Jan De Nul: varen op 100 procent bio fuel

vrijdag 19 juni 2020

Biobrandstof wordt al enkele jaren toegepast als drop-in fuel. Nooit voer een groot schip echter op 100 procent duurzame biobrandstof. Een proef van Jan De Nul in samenwerking met GoodFuels en MAN Energy Solutions laat zien dat dit mogelijk is. Sleephopperzuiger 'Alexander von Humboldt' van de maritieme aannemer voer ruim 2.000 uur op 100 procent hernieuwbare brandstofolie (BFO).

Grootste natte waterbouw project van start

donderdag 18 juni 2020

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werkt de komende vier jaar onder de naam GROW (Green Rivers Open Wonders) aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland.

Reorganisatie Van Oord kost 500 banen

dinsdag 16 juni 2020

Van Oord heeft last van de impact van de coronacrisis. Het maritieme concern voert een herstructurering door om de onderneming gezond te houden en de concurrentiepositie te versterken. Wereldwijd verliezen 500 werknemers hun baan. In Nederland worden 120 werknemers voorgedragen voor een collectief ontslag.

Van den Herik gaat Franse stuwdam ontmantelen

vrijdag 12 juni 2020

Baggeraar Van den Herik en het Franse bouwbedrijf NGE-Guintoli gaan in opdracht van EDF (Electricité de France) de dam ‘La Roche Qui Boit’ in de rivier ‘la Selune’ ontmantelen. De 15 meter hoge en 125 meter lange dam heeft een reservoir dat ongeveer 30 hectare land beslaat en 1,5 miljoen m3 water bevat. Van den Herik wordt verantwoordelijk voor het baggeren en opslaan van het geschatte 210.000 m3 sediment.

DEME en Jan De Nul bouwen mee aan Scheldetunnel

donderdag 4 juni 2020

Lantis, de projectontwikkelaar voor de Oosterweel-verbinding in Antwerpen, heeft de bouw van de nieuwe Scheldetunnel toegekend aan een consortium van Besix, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul. Engie Fabricom kreeg het contract voor het ontwerp en de realisatie van de technische installaties.

Boskalis verdiept vaargeul en havenbassin Helsinki

woensdag 27 mei 2020

Boskalis heeft twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki. In de haven van Helsinki zal Boskalis de Vuosaari-vaargeul en het havenbassin verdiepen van elf naar dertien meter en een deel van het gebaggerde materiaal gebruiken voor de ontwikkeling van Helsinki’s Hernesaari-gebied, dat dicht bij het centrum van de stad ligt.

‘We willen de Coolblue worden van de maritieme wereld’

dinsdag 26 mei 2020

Scheepsbouwers en -eigenaren die onderdelen nodig hebben voor een schip, moeten daarvoor meestal verschillende leveranciers benaderen. Dat kan nu makkelijker en minder tijdrovend dankzij ShipSupport. Via dit platform kunnen klanten alle gewenste onderdelen invoeren. Daarna sturen de betreffende leveranciers ze op naar een centraal distributiecentrum, dat op zijn beurt de complete bestelling op de gevraagde locatie in de wereld aflevert. Deze one-stop-shop is een schot in de roos.

Partners Maritiem Nederland