Arbeidsmarkt | Maritiem Nederland
Arbeidsmarkt
Student in een scheepssimulator

Concordia Damen gaat opleidingsschip STC bouwen

woensdag 1 april 2020

Concordia Damen gaat het nieuwe opleidingsschip van STC Group bouwen, de 'Ab Initio'. Zij heeft de Europese aanbestedingsopdracht gegund gekregen. De werf heeft een onderscheidend én herkenbaar ontwerp gemaakt voor een duurzaam en toekomstbestendig opleidingsschip.

Maritiem onderwijs niet 'toekomstbestendig'

donderdag 26 maart 2020

Er zijn radicale veranderingen nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor zeevarenden niet achterblijft bij het hoge tempo van technologische ontwikkelingen in de scheepvaart. Dit is de conclusie van het zogenoemde SkillSea-report dat tot stand kwam met steun van het Erasmus+ programma van de EU.

Seminar over veranderende rol mens en machine

donderdag 27 februari 2020

Mensen aan boord en op de wal worden geacht op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen, maar hebben ze wel voldoende handvatten om dit te doen? Reden voor NMT om - samen met Mizzen Global en Rotterdam Mainport Institute - op 7 april een seminar over het belang van human factors voor de maritieme sector te organiseren.

Brandstof besparen? Vraag het de crew

dinsdag 18 februari 2020

Maritieme educatieve stichting ProSea organiseert begin dit jaar drie pilot workshops voor rederijen om ideeën te genereren voor brandstofbesparing en CO2-emissiereductie. Niet de technologie maar de ervaringen en suggesties van het varend personeel staan hierbij centraal. Doel van de workshops is om met de deelnemers en andere betrokkenen van de rederij een werkbaar reductieplan op te stellen en uit te voeren om energie-efficiënter te varen.

Twee ton subsidie voor hybride leersysteem zeevaart

dinsdag 3 december 2019

Een consortium bestaande uit Boomsma Shipping, JR Shipping, Van Wijngaarden Marine Services en 1 Ocean Coöperatie investeren in ‘de eerste Learning & Intelligence Support App (LISA) voor de zeevaart. Voor het initiatief ontvingen zij op 2 december een financiële injectie van twee ton van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Werken in de maritieme sector: ins en outs

donderdag 28 november 2019

Bij de maritieme sector wordt er meestal meteen gedacht aan de scheepvaart, havens en visserij. De sector is echter veel diverser dan deze deelgebieden. Er is bij bedrijven in de maritieme sector veel vraag naar goed geschoold personeel. Voor uitvoerende functies én voor banen waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Maritiem Nederland klaarstomen voor de toekomst is het gemeenschappelijke doel.

Docenten maritieme opleidingen bundelen krachten

vrijdag 8 november 2019

Met de Rotterdamse haven als decor komen 225 docenten van maritieme beroepsopleidingen tijdens de Dag van de Maritieme Docent bijeen om te leren van elkaar en van bedrijven uit de sector. Dit met als doel om de landelijke samenwerking tussen de opleidingen te versterken en een krachtige maritieme onderwijsinfrastructuur in stand te houden.

Renovatie MIWB Terschelling nadert voltooiing

woensdag 18 september 2019

De ingrijpende modernisering van Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) in West-Terschelling is bijna voltooid. Op 28 oktober kunnen de ruim vijfhonderd studenten en hun docenten na ruim een jaar weer terecht in het hoofdgebouw en de simulatorruimte.

Partners Maritiem Nederland