Arbeidsmarkt | Maritiem Nederland
Arbeidsmarkt
Student in een scheepssimulator

Brandstof besparen? Vraag het de crew

dinsdag 18 februari 2020

Maritieme educatieve stichting ProSea organiseert begin dit jaar drie pilot workshops voor rederijen om ideeën te genereren voor brandstofbesparing en CO2-emissiereductie. Niet de technologie maar de ervaringen en suggesties van het varend personeel staan hierbij centraal. Doel van de workshops is om met de deelnemers en andere betrokkenen van de rederij een werkbaar reductieplan op te stellen en uit te voeren om energie-efficiënter te varen.

Twee ton subsidie voor hybride leersysteem zeevaart

dinsdag 3 december 2019

Een consortium bestaande uit Boomsma Shipping, JR Shipping, Van Wijngaarden Marine Services en 1 Ocean Coöperatie investeren in ‘de eerste Learning & Intelligence Support App (LISA) voor de zeevaart. Voor het initiatief ontvingen zij op 2 december een financiële injectie van twee ton van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Werken in de maritieme sector: ins en outs

donderdag 28 november 2019

Bij de maritieme sector wordt er meestal meteen gedacht aan de scheepvaart, havens en visserij. De sector is echter veel diverser dan deze deelgebieden. Er is bij bedrijven in de maritieme sector veel vraag naar goed geschoold personeel. Voor uitvoerende functies én voor banen waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Maritiem Nederland klaarstomen voor de toekomst is het gemeenschappelijke doel.

Docenten maritieme opleidingen bundelen krachten

vrijdag 8 november 2019

Met de Rotterdamse haven als decor komen 225 docenten van maritieme beroepsopleidingen tijdens de Dag van de Maritieme Docent bijeen om te leren van elkaar en van bedrijven uit de sector. Dit met als doel om de landelijke samenwerking tussen de opleidingen te versterken en een krachtige maritieme onderwijsinfrastructuur in stand te houden.

Renovatie MIWB Terschelling nadert voltooiing

woensdag 18 september 2019

De ingrijpende modernisering van Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) in West-Terschelling is bijna voltooid. Op 28 oktober kunnen de ruim vijfhonderd studenten en hun docenten na ruim een jaar weer terecht in het hoofdgebouw en de simulatorruimte.

Beroepscompetentieprofiel marine officier nieuwe stijl

woensdag 19 juni 2019

Werkgevers- en werknemersorganisaties in koopvaardij, zeevisserij en waterbouw hebben een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor een maritiem officier nieuwe stijl die zowel in nautische als maritiem-technische beroepen kan werken. Op deze manier zijn studenten breder inzetbaar in de sector.

Overeenstemming over nieuwe cao voor waterbouw

vrijdag 6 april 2018

FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben overeenstemming bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden in de cao Waterbouw en de bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao Waterbouw. De nieuwe cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

IHC van arbeids- naar kennisintensief bedrijf

vrijdag 6 april 2018

Het gaat weer beter met de economie en dat merken ook de Nederlandse scheepsbouwers. Royal IHC zoekt alleen al zo’n 250 man personeel, vooral HBO en hoger. Deze mensen zijn vanwege het vele werk de komende tijd hard nodig. Ook stagiaires zijn van harte welkom bij het bedrijf. Maar de zoektocht is vanwege de krappe arbeidsmarkt moeilijk.

Partners Maritiem Nederland