Janny Kok | Maritiem Nederland

Janny Kok

Door Janny Kok

‘Er bestaat geen glazen plafond’

woensdag 11 november 2015

Het congres Women at the Helm op 7 september in Londen heeft duidelijk het verschil aangegeven tussen feiten en fictie. De voortdurende boodschap is dat er wereldwijd een tekort is aan werknemers met maritieme vaardigheden op zee en aan wal. De werkelijkheid is dat het maritieme cluster kan putten uit een groot aanbod van gekwalificeerde...

Cruise Terminal Rotterdam klaar voor meer en grotere schepen

donderdag 9 juli 2015

De gerenoveerde cruiseterminal in Rotterdam is klaar om straks zestig schepen per jaar te ontvangen – er wordt al gesproken over negentig per jaar.Het budget van 3,24 miljoen euro, dat B en W van Rotterdam al in 2009 voor renovatie van de Cruise Terminal Rotterdam had gereserveerd, is eindelijk gespendeerd. Het Havenbedrijf Rotterdam...

APMT borduurt voort op high tech uit Singapore

dinsdag 28 april 2015

De APM Terminal op de Maasvlakte is een doorontwikkeling van beproefde technologie uit Singapore.Het senior management van de Maersk Groep, APM Terminals en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) waren zo trots als een pauw om eregast koning Willem-Alexander te vertellen dat het een eer voor hen was dat hij 'de modernste terminal ter wereld'...

‘Succes LNG komt op middellange termijn’

dinsdag 28 april 2015

Binnenvaartondernemer Gerard Deen werd begin 2012 onderscheiden als Havenman 2011 voor de bouw en exploitatie van het eerste op LNG varende binnenvaartschip in Europa. Maar die brandstof moet nog steeds per vrachtwagen vanuit Antwerpen worden aangevoerd. De eerste LNG-bunkertanker komt pas volgend jaar in de vaart. Dan zal de Gate terminal...

Lichte daling nautische ongevallen in Rotterdam

vrijdag 6 februari 2015

In 2014 vonden minder nautische incidenten plaats in Rotterdam. Dat valt samen met de trend van minder zeeschepenbezoeken naar aanleiding van de doorzettende schaalvergroting. Dit jaar worden onze mariniers ingezet bij een oefening om het bestrijden van calamiteiten een extra boost te geven.Rijkshavenmeester annex Havenmeester van Rotterdam,...

Marines moeten meer samenwerken

vrijdag 12 september 2014

Tijdens de vijfde Johan de Witt-lezing op 4 september jl. kwam naar voren dat marines meer moeten samenwerken.‘De vijand is niet alleen ‘zeeblind’, maar gaat ook nog blind voor de macht’, ‘Europese marineonderdelen zullen gezamenlijk een essentieel platform moeten vormen voor nodige bundeling van krachten’...

Offshore Industry congres: Investeren in renewables is pure verplichting

dinsdag 27 mei 2014

De doelstelling is prijzenswaardig: investeer in duurzame energiewinning om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De harde werkelijkheid is dat vooral de windenergiesector nog niet volledig is toegerust om kostenefficiënt te produceren en te leveren. Daarbij komt dat nationale overheden eigen regelgeving voor aansluiting...

Nieuwe technologieën mogelijk breekpunt logistieke keten

dinsdag 29 april 2014

Doordat productie dicht bij huis door nieuwe technologie snel goedkoper wordt, vallen handelsstromen op lange termijn mogelijk weg. Voeg daarbij een nieuw geopolitiek speelveld, en een haven als die van Rotterdam moet er ineens heel anders uit komen te zien dan nu is voorzien.De maritieme industrie zal uit haar comfortzone moeten komen,...

Maritieme kennis lekt weg

woensdag 16 april 2014

Zoveel is in de staande praktijk binnen het maritieme cluster al bewezen: reorganiseren van bedrijfsstructuren kan verlies van kennis en kunde binnen de sectoren en overheden betekenen. Nautilus International Assistant General Secretary Marcel van den Broek constateert: “Vroeger zaten bij het ministerie van IenM hele legers van zeevarenden...

Havens groeien met cruisemarkt mee

woensdag 19 maart 2014

Jaarcijfers van Cruise Lines International Association (CLIA) van 2013 wijzen uit dat Amerikanen niet de enigen zijn die door de cruisemarkt worden aangetrokken.“Cruisen in Europa blijft records verbreken”, zegt CLIA Netherlands voorzitter Nico Bleichrodt over de 4 procent toename tot 6,35 miljoen Europeanen die vorig jaar...

Partners Maritiem Nederland