Jan van den Berg | Maritiem Nederland

Jan van den Berg

Jan van den Berg is freelance medewerker van TW en Maritiem Nederland.

In 1988 studeerde Jan af als politicoloog. Een carrière in politiek of ambtelijk Nederland heeft hij echter nooit geambieerd. Zijn afstudeeronderwerp (Israëlische kernbewapening) en belangstelling voor transport leidden al snel tot de keuze om over deze onderwerpen te gaan schrijven. Aanvankelijk beperkte hij zijn onderwerpen tot alles wat rijdt, vliegt, vaart en schiet. Intussen is zijn werkterrein uitgebreid naar onder andere energie, industrie en arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. Jan heeft altijd als freelance journalist gewerkt. De politiek volgt hij intussen nog altijd met meer dan gemiddelde belangstelling.

  bundok@online.nl

  Jan van den Berg

Door Jan van den Berg

Grens containerreuzen in zicht

vrijdag 15 september 2006

De wereldhandel groeit als kool en vervoermiddelen groeien mee. Ook de containerschepen worden steeds groter. Maar eindeloos zijn de mogelijkheden niet: de grens ligt bij 18.000 containers. Hoeveel containers kunnen er op één schip? Een aardige vraag voor een tv-quiz. Scheepsbouwers en reders stellen zich deze vraag ook. Voor...

Windenergie met natte voeten; Schone elektriciteit uit zee in aantocht

woensdag 23 augustus 2006

Twee ‘zeewindparken’ zijn in aanbouw voor de kust van Noord-Holland. Op zee waait het altijd harder dan boven land. Windmolens kunnen daar dus een groter rendement rendement creëren, een feit dat de exploitanten uiteraard niet is ontgaan. Toch heeft de komst van windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee nog lang op zich laten...

VNSI optimistisch over komende tien jaar

donderdag 13 juli 2006

Nederlandse werven bouwen gecompliceerde schepen. Daar kunnen ze redelijk van bestaan. De komende tien jaar verandert dit beeld nauwelijks. Optimisme is dus gerechtvaardigd. Maar er zijn zorgen over oneerlijke concurrentie en tekort aan geschoold personeel. Kortom, genoeg werk voor brancheorganisatie VNSI.Voorbij is de tijd dat Nederlandse...

Shortsea kan concurrentie met wegvervoer aan

donderdag 13 juli 2006

Congestie en vervuiling op de weg bieden nieuwe kansen aan kustvaart Sommige grote zeehavens raken verstopt, net als de Europese wegen waar het wegtransport bovendien te maken heeft met strenge milieueisen. Shortsea lijkt daarom een goed alternatief. De Europese Unie stimuleert deze wijze van transport dan ook waar zij kan.‘Shortsea’ is...

Zeshonderd kilometer elektriciteit over de zeebodem

woensdag 12 juli 2006

Nederland en Noorwegen op ‘wisselstroom’ De liberalisering van de elektriciteitsmarkt speelt zich ook in zee af. Zo werkt men momenteel aan een van de langste onderzeese hoogspanningskabels Nederland en Noorwegen.Kabels leggen is een van de gebruikelijke werkzaamheden voor bagger- en offshorebedrijven. Maar niet elke kabel is hetzelfde....

Offshoreweerbericht

woensdag 12 juli 2006

Shell sluit contract met Meteo ConsultShell Exploration and Production heeft een driejarig contract gesloten met Meteo Consult voor weerberichten. Sinds augustus levert het weerbedrijf voorspellingen voor de offshoreactiviteiten van Shell op de gehele Noordzee, voor de Noorse kust en de wateren rond Ierland. Momenteel zijn er 95 platforms...

Monotower ideaal voor kleinschalige gasproductie

woensdag 12 juli 2006

Sinds een krap jaar is er een nieuw type platform voor gasproductie, geschikt voor gaswinning uit kleine velden: de monotower. Shell exploiteert er twee op de Noordzee.Ook al bevindt het zich vaak in kleine velden, aardgas zit er nog genoeg in de Noordzee: onder het Nederlands deel van het continenaal plat zo’n 300 miljard kubieke meter....

Nederland wil ook LNG

woensdag 12 juli 2006

De Nederlandse havens zijn vertrouwd met fossiele energie. Olie en steenkolen vormen een belangrijk deel van het overgeslagen tonnage in Rotterdam en Amsterdam. Binnenkort komt daar vloeibaar gas bij. Er zijn plannen voor drie LNG-terminals, in Rotterdam en de Eemshaven.Transport van aardgas loopt meestal via pijpleidingen. Voor het overbruggen...

De reis van Brendaan

woensdag 12 juli 2006

De legende van Sint Brendaan wil dat de eerste Europeanen op Amerikaanse bodem Ieren waren. Zij zouden zo'n 1.300 jaar terug in een boot van ossenhuiden de Atlantische Oceaan zijn overgestoken. Dertig jaar geleden probeerde ‘herontdekkingsreiziger’ Timothy Severin uit of dat werkelijk kan.Een halve eeuw terug beschreef de Winkler Prins...

Nederlandse kottervloot moet drastisch inkrimpen

woensdag 12 juli 2006

De Nederlandse visser heeft het moeilijk. Vissers die platvis als schol en tong vangen, hebben te maken met steeds kleinere vangstquota en een visstand die eerder slinkt dan groeit. Daarbij komt dat de hoge olieprijs brandstofkosten opjaagt.Menig visserijbedrijf staat aan de rand van de afgrond. Vangstquota en visstanden zijn al enkele...

Partners Maritiem Nederland