Jan van den Berg | Maritiem Nederland

Jan van den Berg

Jan van den Berg is freelance medewerker van TW en Maritiem Nederland.

In 1988 studeerde Jan af als politicoloog. Een carrière in politiek of ambtelijk Nederland heeft hij echter nooit geambieerd. Zijn afstudeeronderwerp (Israëlische kernbewapening) en belangstelling voor transport leidden al snel tot de keuze om over deze onderwerpen te gaan schrijven. Aanvankelijk beperkte hij zijn onderwerpen tot alles wat rijdt, vliegt, vaart en schiet. Intussen is zijn werkterrein uitgebreid naar onder andere energie, industrie en arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. Jan heeft altijd als freelance journalist gewerkt. De politiek volgt hij intussen nog altijd met meer dan gemiddelde belangstelling.

  bundok@online.nl

  Jan van den Berg

Door Jan van den Berg

IJs als uitdaging voor scheepsontwerpers

woensdag 2 oktober 2013

Hoe minder ijs er rond de Noordpool drijft, hoe meer kansen er zijn voor scheepvaart en offshore. Doordat het ijs niet weg is, moeten scheepsontwerpers terdege rekening houden met dit natuurverschijnsel.In de Noordelijke IJszee vinden steeds meer maritieme activiteiten plaats. De opwarming van de aarde maakt dit gebied makkelijker toegankelijk....

Nieuwe dienstverlener voor offshore windparken

woensdag 30 maart 2011

JR Shipping heeft een nieuw dochterbedrijf voor het onderhoud aan offshore windparken.SeaZip Offshore Service is een nieuwe Nederlandse maritieme dienstverlener. Het bedrijf is opgericht om personeel en materieel naar offshore windmolens te vervoeren. Het is een dochterbedrijf van de rederij JR Shipping in Harlingen, wat ook de thuishaven...

Recreëren op stoom

donderdag 19 juni 2008

In de pleziervaart komen we vandaag de dag nog steeds stoomvoortstuwing tegen. Steamboot Engine in IJmuiden verkoopt stoomsloepen van Zweedse makelij.  Het woord stoomsloep zal bij de meeste mensen vooral historische associaties oproepen. Dit neemt niet weg dat een nieuwgebouwde stoomsloep tegenwoordig gemakkelijk te krijgen is. Aan...

Ceres Terminal begint te draaien

vrijdag 30 mei 2008

Het toenemende containervervoer heeft ook zijn invloed in de Amsterdamse haven. Vorig jaar groeide deze activiteit met ruim een kwart. De Ceres Paragon Terminal begint, na jaren van leegstand, nu eveneens redelijk te presteren.De haven van Amsterdam ontwikkelt een nieuwe ladingstroom in de vorm van containers. De investeringen in de containerterminal...

Verse bloemen per schip

donderdag 22 mei 2008

Bloementransport gebeurt door de lucht. Maar dit gaat veranderen. Proeven laten zien dat ook containerschepen bloemen kunnen vervoeren, zonder dat de kwaliteit eronder lijdt. En tegen de helft van de kosten.  Bloemen zijn versproducten bij uitstek. Een boeket moet in een vaas op tafel zeker een week goed blijven. Bloemen moeten daarom...

Benzinehaven van Europa

donderdag 24 april 2008

Amsterdam is een van de drie grootste havens voor benzineoverslag ter wereld. Die positie wordt nog eens versterkt doordat de vijf opslagbedrijven in de haven werken aan uitbreiding van hun opslagcapaciteit. Geheel nieuw is de productie van biobrandstoffen.Wie in Europa in benzine handelt, komt al snel in Amsterdam terecht. Samen met Houston...

Nieuwe taken, nieuwe patrouillevaartuigen

maandag 17 maart 2008

Het takenpakket van de Koninklijke Marine verandert en daar horen andere schepen bij. Voor het uitvoeren van kustwachttaken zijn minder zwaar bewapende schepen nodig, zoals de Ocean Patrol Vessels. Sinds het einde van de Koude Oorlog is de rol van de Nederlandse krijgsmacht veranderd. De Koninklijke Mari ne hoeft zich niet meer voor te...

Drukte op de zeebodem

woensdag 20 februari 2008

Op de zeebodem ligt wereldwijd een uitgebreide infrastructuur aan telecommunicatieen elektriciteitsleidingen en gas- en oliepijpleidingen. Dit neemt de komende jaren alleen nog maar toe.Het transport van data en energie kent geen grenzen. De zeeën in en rond Europa worden doorsneden door verbindingen voor elektriciteit, gas en olie....

Poort naar de Noordpool

zondag 17 februari 2008

Door de opwarming van de aarde wordt het noordpoolgebied toegankelijker voor schepen. Maar ook voor de offshore liggen er kansen, want er zit veel olie en gas onder de noordelijke wateren.De zee geeft ons de vrijheid overal heen te varen. Behalve als er ijs ligt. Daardoor zijn de wateren ten noorden van Canada en Rusland en rondom Scandinavië...

In balans zonder ballast

dinsdag 18 december 2007

Schepen zonder lading moeten ballastwater innemen om stabiel te blijven varen. Maar dat water mag niet overal meer geloosd worden. Nederland is bezig met de ontwikkeling van een ballastloos schip.Niemand weet hoeveel ballastwater er wereldwijd vervoerd wordt. Schattingen lopen uiteen van drie tot tien miljard m3 per jaar. Zeker is wel...

Partners Maritiem Nederland