Jan van den Berg | Maritiem Nederland

Jan van den Berg

Jan van den Berg is freelance medewerker van TW en Maritiem Nederland.

In 1988 studeerde Jan af als politicoloog. Een carrière in politiek of ambtelijk Nederland heeft hij echter nooit geambieerd. Zijn afstudeeronderwerp (Israëlische kernbewapening) en belangstelling voor transport leidden al snel tot de keuze om over deze onderwerpen te gaan schrijven. Aanvankelijk beperkte hij zijn onderwerpen tot alles wat rijdt, vliegt, vaart en schiet. Intussen is zijn werkterrein uitgebreid naar onder andere energie, industrie en arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. Jan heeft altijd als freelance journalist gewerkt. De politiek volgt hij intussen nog altijd met meer dan gemiddelde belangstelling.

  bundok@online.nl

  Jan van den Berg

Door Jan van den Berg

Noordelijke Zeeroute biedt kansen voor Nederlandse havens

maandag 18 mei 2015

Nu het ijs rond de Noordpool afneemt, wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden hiervan voor de zeevaart. Het Centraal Planbureau heeft een analyse gepubliceerd van de waarschijnlijke effecten van het smeltende ijs op scheepvaart, handel en economie in 2030.Er komt langzamerhand meer scheepvaart tussen Europa en Azië langs...

Veerponten zoeken naar nieuwe voortstuwingstechnologie

woensdag 15 april 2015

Veerponten horen misschien niet tot de meest innoverende sectoren in de scheepvaart, maar dit kan veranderen. Moderne voortstuwing wordt ook hier toegepast.Nederland telt bijna 300 veerverbindingen, waarvan het overgrote deel de ene oever van een rivier of kanaal verbindt met de andere. Een klein deel onderhoudt verbindingen tussen steden,...

Drie nieuwe blusboten voor de grote rivieren

dinsdag 17 maart 2015

De blusboten op de Nederlandse rivieren bleken in 2012 traag en verouderd. Dit jaar staat het vervangen van drie blusboten voor in totaal 11 miljoen euro op het programma.De Nederlandse brandweer beschikt over drie blusboten voor de grote rivieren. Ze worden dit jaar alle vervangen. De brandweer in veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid...

Drugssmokkel per onderzeeboot neemt toe

dinsdag 4 november 2014

Drugssmokkelaars lijken steeds vaker mini-onderzeeboten in te zetten op hun smokkelroutes langs de Nederlandse Antillen.Het smokkelen van drugs van Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten gebeurt steeds vaker met (semi)onderzeeboten. Sinds het midden van de jaren negentig gebruiken drugskartels boten waarvan alleen een kleine cabine boven...

Suezkanaal wordt verbreed

dinsdag 2 september 2014

Niet het formaat van de schepen, maar het aantal schepen dat door het Suezkanaal vaart lijkt het maximum te hebben bereikt.Egypte wil de capaciteit van het Suezkanaal fors uitbreiden. Het gaat niet zozeer om de maximale omvang van de schepen, maar om het aantal schepen. Nu gaan er jaarlijks zo’n 17.000 schepen doorheen. Dat moet...

Wedloop Panama en Nicaragua in aantocht

maandag 1 september 2014

Wie heeft of krijgt het grootste kanaal dat de Atlantische Oceaan en Grote Oceaan met elkaar verbindt? De komende zeven jaar valt een aardige wedloop te verwachten, waarbij het niet om een enkel doelpunt gaat, maar om miljardeninvesteringen.In 2016 zijn de nieuwe sluizen van het Panamakanaal gereed. Dan kunnen aanzienlijk grotere schepen...

Nieuwe kotter maakt visserij duurzamer

woensdag 18 juni 2014

Er staat een nieuw soort kotter op stapel, dat het aanzien van de Nederlandse visserij kan veranderen. Het eerste exemplaar, onder de voorlopige aanduiding MDV-2015, moet volgend jaar in de vaart komen. De nadruk ligt op kostenbesparing en duurzaamheid.De Nederlandse kottervloot is verouderd. Van de ongeveer 280 kotters is twee derde meer...

Nieuwe insteekhaven voor betere bulkoverslag

donderdag 15 mei 2014

Bulkcarriers die te diep steken om naar Amsterdam te kunnen varen, worden in IJmuiden gedeeltelijk gelost. De lichterpalen, waar dat nu gebeurt, hebben nadelen, onder andere voor de veiligheid. Een nieuwe insteekhaven biedt uitkomst.Amsterdam is een belangrijke bestemming voor bulkcarriers met kolen. Grote bulkcarriers kunnen echter niet...

Leren door simuleren

vrijdag 25 april 2014

Simulatoren hebben grote voordelen bij het opleiden van stuurlieden en operators van installaties op schepen. Een goed voorbeeld is de nieuwe simulator van Iskes Towage en Damen Shipyards.Het oefenen van zowel gewone als bijzondere situaties gebeurt steeds vaker in een simulator, waarin de werkelijkheid natuurgetrouw kan worden nagebootst....

Hybride sleepboten worden de norm

maandag 4 november 2013

In de Nederlandse havens worden tientallen sleepboten gebruikt om zeeschepen te assisteren. De inzet van havensleepboten kenmerkt zich door lange periodes waarin de machines slechts een beperkt vermogen hoeven te leveren. Dankzij diesel-elektrische voortstuwing kunnen havensleepboten zo’n 20 procent brandstof besparen. Deze aandrijving...

Partners Maritiem Nederland