Maritieme equipment: kopen of huren? | Maritiem Nederland
Partner content
Binnenvaartschepen, pontons en graafmachines lenen zich voor equipment lease.

Maritieme equipment: kopen of huren?

Partnercontent | dinsdag 10 december 2019

Equipment-lease is een financieringsinstrument voor apparaten en machines waarvan de aanschafwaarde minimaal 5.000 euro bedraagt. De financiering wordt door banken of andere financiële instellingen verstrekt.

De omzet van de maritieme sector groeide in 2018 met 4,6 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2019. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,4 procent van het bruto binnenlands product van Nederland. De maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore, binnenvaart, waterbouw, havens, marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw en watersportindustrie en maritieme toeleveranciers. Vooral de laatstgenoemde sector zorgt voor een significante toename. Maritieme toeleveranciers zijn bedrijven die aan de maritieme cluster eindproducten, halffabricaten, subsystemen en productiehulpmiddelen leveren.

Financial lease

Investeren in machines vergt kapitaal. Met equipment lease zijn de investeringskosten te spreiden zodat er ruimte blijft om financieel te groeien. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals financial lease. De geïnvesteerde machine wordt direct eigendom. Het bedrijfsmiddel komt op de balans van het bedrijf, waardoor de fiscale aftrek zoals afschrijving en onderhoud mogelijk is. Ook de mogelijkheden die de KIA biedt zijn toepasbaar. De termijn van afbetaling is afhankelijk van de afschrijving en restwaarde van het geïnvesteerd bedrijfsmiddel. Hierbij wordt uitgegaan van de economische restwaarde. In feite volgt deze de fiscale afschrijving.

De zekerheid is de onderpand constructie. Het bedrijfsmiddel wordt in onderpand gegeven aan de geldschieter. Voordeel is dat er geen andere zekerheden gesteld hoeven te worden zoals bijvoorbeeld een persoonlijke zekerheid. Ook worden er andere eisen gesteld voor wat betreft jaarcijfers of investeringsbegroting. De zekerheid ligt dus uitsluitend op het te financieren bedrijfsmiddel.

Operational lease

Naast financial lease bestaat ook netto operational lease, wat vergelijkbaar is met huren. Hierbij kan ook de onderdelen onderhoud, reparatie en verzekeringen inbegrepen zijn. Bij operational lease wordt het bedrijfsmiddel gehuurd en betaal je voor het gebruik. Er is geen sprake van eigenaarschap en daardoor vervallen bovengenoemde fiscale regelingen. De kosten van huur zijn natuurlijk wel volledig aftrekbaar. Bij operational lease kunnen ook de kosten van onderhoud meegenomen worden. Voordeel is dat de huur inclusief kosten vast staan en er geen risico gelopen wordt voor reparaties en dergelijke. De maandelijkse termijn wordt wel groter.

Kopen is in het algemeen beter dan huren. Met name het gebruik kunnen maken van de KIA is een groot financieel voordeel. Bij financial lease is er de mogelijkheid van een volledige financiering, maar het kan ook minder. Ook kan er een slottermijn worden bepaald. Na afloop van de lease overeenkomst blijft een bedrag open staan die afgelost kan worden door middel van verkoop van het bedrijfsmiddel.

Partners Maritiem Nederland