Visserij moet werken aan eigen weerstand | Maritiem Nederland
Opinie
Visser: 'Wellicht is de covid-19 pandemie ook een kans om anders te gaan denken over voedselproductie.

Visserij moet werken aan eigen weerstand

| woensdag 9 september 2020
Visserij

De covid 19-pandemie drukt ons met de neus op de feiten. Als samenleving moeten we werken aan onze ‘nationale weerstand’ door te investeren in cruciale beroepen en onze maritieme industrie. "Ook als visserijsector moeten we werken aan onze weerstand", schrijft Pim Visser, directeur VisNed, in een gastcolumn in Maritiem Nederland.

De uitbraak van de covid-19 pandemie bracht ons terug bij de vragen over wat er nu echt toe doet. Wie thuis kon werken moest thuisblijven, waarbij de ‘cruciale beroepen’ zich onderscheidden van de rest. Beroepen die in de luxe van onze maatschappij de afgelopen jaren steeds onzichtbaarder zijn geworden. Beroepen die daardoor maatschappelijk en financieel ondergewaardeerd zijn. Plotseling zagen we wie we in dit land echt nodig hebben: de doeners. Of in de woorden van de Rijksoverheid: ‘beroepsgroepen die nodig zijn om de samenleving draaiende te houden’.

Daaronder vallen ook de beroepen die actief zijn in de voedselketen, boeren en vissers. Maar ook bouwvakkers, technici, kortom alle mensen die met hun handen werken. Onze vissers bleven doorwerken, met hun eigen set aan covid-19 uitdagingen. Hoe houd je anderhalve meter afstand aan boord? Wat doe je als iemand ziek wordt op zee? Voor de verandering was het veiliger op het water dan aan wal, waar het virus rap om zich heen greep, ook onder vissersfamilies.

De pandemie herdefinieert onze waarden en prioriteiten. Voedselproducenten zijn niet alleen belangrijk om de samenleving draaiende te houden, voedsel is één van de pijlers van een stabiele maatschappij. In welvarende landen verlegt de vraag zich van ‘kunnen we (überhaupt) eten produceren’ naar ‘hoe kunnen we zo verantwoord mogelijk eten produceren’. Een goede ontwikkeling op weg naar verduurzaming, maar in het verleggen van de aandacht moeten we niet vergeten dat verduurzaming pas kan beginnen bij het hebben van goed voedsel.

‘Hoe worden we als visserij minder vatbaar voor invloeden van buitenaf?’

Vissers hebben ruimte nodig. Maar vissers zijn niet de enigen die op zee op zoek zijn naar ruimte. In de golven spiegelt het maatschappelijke debat: wat zijn de cruciale sectoren op zee en moeten we daar – bijvoorbeeld door de uitrol van Wind op Zee – een herschikking in aanbrengen? Wat is de rol van voedsel in een economie die haar kwetsbaarheid laat zien op het moment dat de mens niet onaantastbaar blijkt? Terug naar de basis is voorlopig de norm: gezond leven, gezond bewegen, gezond eten.

We moeten werken aan onze weerstand, op meerdere vlakken. Als mensen moeten we zorgen dat we zo goed mogelijk bestand zijn tegen virussen en ziektes. We zijn in dat verband de laatste tijd met de neus op de feiten gedrukt. Als samenleving, als maatschappij, moeten we werken aan onze ‘nationale weerstand’ door te investeren in cruciale beroepen, waaronder onze voedselproducenten, maar bijvoorbeeld ook onze maritieme industrie. We moeten de kwetsbaarheid vanwege onze afhankelijkheid van het buitenland op het vlak van productie, zij het voedsel of maakindustrie, in balans brengen met onze eigen basisbehoeften.

Als visserijsector moeten we ook werken aan onze weerstand. Hoe worden we minder vatbaar voor invloeden van buitenaf? Zit de weerstand in flexibiliteit? Technische innovatie? Kostenreductie? Afzetmarkt? De noodzaak tot samenwerking staat in scherp contrast met de anderhalve-meter maatschappij. Maar wellicht is de covid-19 pandemie ook een kans om anders te gaan denken over voedselproductie en de maakindustrie en de plek die deze verdienen in het debat over nationale weerstand.

Pim Visser is directeur van VisNed

Partners Maritiem Nederland