Stadslogistiek biedt kans voor autonoom varen | Maritiem Nederland
Opinie
In Leiden is CityBarge in februari begonnen met emissieloos vervoer van afval-, bouw- en detailhandelsproducten.

Stadslogistiek biedt kans voor autonoom varen

Jan Spoelstra | woensdag 17 februari 2021
Binnenvaart, MET Event

Op 9 februari is de uitvoeringsagenda Stad Logistiek getekend door verschillende gemeentes, staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W en de vervoerssector. Gemeentes kunnen een zero-emissie zone in hun binnenstad aanwijzen, waar de ondernemers subsidie kunnen krijgen voor in eerste instantie elektrische bestelbussen en in een latere fase grotere elektrische vrachtwagens. Maar waarom beperken we ons hier tot binnensteden? En is het geen gemiste kans om niet naar water te kijken?

Allereerst is het qua technologie makkelijker om een elektrisch schip te bouwen dan een auto. Het benodigde motorvermogen en accucapaciteit naar rato van het laadvermogen is bij een schip veel lager. Je kunt de benodigde accu’s in een container zetten, en op een DC de accu’s verwisselen, waardoor een elektrisch binnenvaartschip geen lange laadtijden nodig heeft. Ook hoeven we nu niet te wachten tot elektrische vrachtwagens en bestelbussen goedkoper worden. Huidige accutechnologie, of die van enkele jaren terug, volstaat al om een efficiënte elektrische boot te bouwen.

Makkelijker dan autonoom rijden

Daarnaast kan een schip veel gemakkelijker autonoom varen dan een (vracht)auto autonoom kan rijden. Stuiterende ballen van spelende kinderen, achtergebleven borden voor wegwerkzaamheden en besneeuwde straten maken volledig autonoom rijden voorlopig tot een stip op de verre horizon. Maar schepen meenemen in dit soort logistieke subsidieprojecten kan echt tot toepasbare innovaties leiden op het gebied van autonome systemen. Het is wat langzamer, maar autonoom kun je 24/7 blijven varen. Bovendien kunnen elektrische schepen die de haarvaten van het vaarwegennet gebruiken voor logistiek niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de leefbaarheid op straat.

Minder vrachtverkeer, minder files. Natuurlijk zitten er grenzen aan wat haalbaar is. DC’s aan de rand van binnensteden en een netwerk van kleine elektrische deelbusjes die goederen distribueren over de laatste km. Een extreem vergezicht? Amazon doet al succesvolle tests met de bezorging van pakketjes met drones vanuit centrale afleverpunten.

'Zet vooral in op unieke innovaties uit het eigen bedrijfsleven waar je iets nieuws en moois mee toevoegt'

In overheidsbeleid moet je scherpe keuzes maken als het gaat om innovatie. Elektrisch vervoer over de weg speelt daar een rol in. Je kunt vooroplopen met laadpalen en elektrische auto’s, maar je onderscheidt je er op termijn niet mee. Als je unieke technologie wilt toevoegen aan de wereld, zou je op het gebied van logistiek meer moeten inzetten op de binnenvaart, tot aan de rand of zelfs in binnensteden aan toe. Nederlandse werven bouwen deze schepen, om ze over de hele wereld te kunnen verkopen. Onze slimme IT-bedrijven programmeren de online platforms en laten autonoom vervoer over water feilloos werken.

Koop dus een Tesla bestelbus van de plank, die wordt nu snel goedkoper en heeft niet veel subsidie meer nodig. Maar zet met subsidies vooral in op unieke innovaties uit het eigen bedrijfsleven waar je iets nieuws en moois mee toevoegt aan de wereld.

Partners Maritiem Nederland