Perspectief voor sector die tijdelijk in zwaar weer vaart | Maritiem Nederland
Opinie
De Graaf: 'Niet alleen het schip leveren, maar ook volledig ‘ontzorgen’ tijdens de volledige levensduur van het schip.'

Roel de Graaf, directeur Netherlands Maritime Technology


Perspectief voor sector die tijdelijk in zwaar weer vaart

Roel de Graaf | woensdag 4 november 2020
Maritieme Cluster, Scheepsbouw

De maritieme industrie heeft een uitdaging. De afgelopen jaren bleven de cijfers in verschillende deelsegmenten al behoorlijk achter en nu – door de corona- en oliecrisis – is de situatie er nog nijpender op geworden. We moeten flink aan de bak om sterker uit de crisis te komen, onszelf eruit innoveren. We verwachten daarbij ook ondersteuning vanuit onze stakeholders. Overheden, banken maar bijvoorbeeld ook vakbonden.

Het is in deze tijd van crisis verleidelijk om je te blijven richten op de korte termijn. Een logische reactie als er zorgen zijn om het behoud van een goede cashflow. Toch zeggen de vele CEO’s van maritieme bedrijven die wij spreken dat het óók tijd is om verder te kijken en onze gewenste positie voor 2030 te bepalen.

Strategieontwikkeling is voor ieder bedrijf individueel van belang, maar juist ook als collectief, als sector. We motiveren onze leden over hun eigen schaduw heen te stappen om samen de continuïteit van onze industrie te waarborgen. Prachtige voorbeelden zien we daar al van voorbij komen. Bijvoorbeeld op het vlak van Human Capital, waarbij bedrijven nadenken over hoe zij hun personeel aan het werk kunnen houden in de maritieme industrie. Ook als dat even niet lukt binnen het eigen bedrijf. Mobiliteit, ten gunste van de industrie als geheel.

‘We moeten flink aan de bak om onszelf uit de crisis te innoveren’

De sectorstrategie 2030, die we in januari 2021 presenteren, prikkelt onze leden zaken anders aan te vliegen. We bieden een verhaal met perspectief voor een sector die tijdelijk in zwaar weer vaart en die een belangrijke bijdrage kan leveren aan maatschappelijke doelen. Zo inspireren we onze leden en stakeholders, trekken we investeerders aan en verleiden we jonge mensen om bij ons te komen werken. Rond vijf thema’s krijgt onze sectorstrategie 2030 vorm: Markt, Energietransitie, Digitalisering, Ketensamenwerking – business modellen en Human Capital.

We hebben al eeuwen een innovatievoorsprong en die moeten we zien te behouden. Ook nu op de thema’s Energietransitie en Digitalisering. Het onlangs gepresenteerde TKI Masterplan ‘Een emissieloze maritieme sector’ sluit uitstekend aan bij onze nieuwe horizon voor 2030. De bouw van dertig emissieloze schepen en de uitvoering van vijf retrofits vóór 2030 biedt een goede technologische basis onder onze ontwikkeldoelen voor de maritieme industrie. Wij verwachten dat de overheid via het Groei- of herstelfonds hierin 250 miljoen euro investeert. Zo brengt één van ’s lands strategische sectoren significant haar uitstoot terug, mét behoud van concurrentiekracht.

Ketensamenwerking kan beter

De ketensamenwerking tussen toeleverancier, scheepswerf en reder kan beter. Als we ieder onze korte termijn commerciële belangen wat opzij kunnen zetten om zo samen betere resultaten te bereiken, dan versterkt dat ons allemaal. We werken momenteel aan nieuwe business modellen voor reders om het voor hen interessanter te maken hun schip te laten bouwen binnen Europa. We willen niet alleen het schip leveren, maar de eigenaar ook volledig ‘ontzorgen’ tijdens de volledige levensduur van het schip. Een totaalpakket aan dienstverlening bieden. Betere samenwerking, tussen onze leden en de complete maritieme keten én met onze stakeholders, is de sleutel naar een hoopvolle toekomst voor de sector waar wij ons zo gepassioneerd voor inzetten.

Partners Maritiem Nederland