Onze Nederlandse vlag | Maritiem Nederland
Opinie
Martin Bloem: 'Met de komst van NL Flag wordt registratie een stukje makkelijker.'

Column NML


Onze Nederlandse vlag

Martin Bloem | woensdag 6 november 2019
Maritieme Cluster

Tijdens de maritieme beurs ‘Europort 2019’ heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het nieuwe portal ‘NL Flag’ in gebruik genomen. Deze site maakt het voor buitenlandse reders eenvoudiger om hun schepen in Nederland te registreren. Ook geeft de site meer informatie over investeren in Nederland en over het Nederlandse maritieme cluster. 

De website werd na gedegen marktonderzoek ontwikkeld door strategisch maritiem adviesbureau Marstrat en maakt deel uit van een groter maritiem marketinginitiatief van het ministerie van IenW.

De informatie over ons register was tot nu toe verspreid en moeilijk vindbaar op internet. Er zijn immers verschillende organisaties actief met hun eigen communicatiekanalen. De Nederlandse scheepvaartinspectie ILT is een belangrijke bron van informatie. Maar het is niet de enige. Ook KIWA (onder meer voor de monsterboekje dat elke zeevarende nodig heeft), Kadaster (voor de eigendomsregistratie, die onder meer nodig is voor het aanvragen van een zeebrief of een hypotheek op het schip) en NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) spelen een rol. En niet overal is de informatie in het Engels toegankelijk.

De informatie over het Nederlands register was tot nu toe verspreid en moeilijk vindbaar op internet

Door de versnippering is het voor een eigenaar of ship manager lastig om de weg te vinden en is het vanuit marketing-oogpunt een uitdaging het register aan de man te brengen. Zeker gezien het feit dat buitenlandse registers hard aan de weg timmeren om hun vloten uit te breiden. Wij lopen daarin achter.

Een nationale registratievloot is van belang voor onze stem in IMO, waar het internationale scheepvaartbeleid wordt vastgesteld. Op deze manier hebben wij invloed op wereldwijde normen van veiligheid, arbeidsomstandigheden aan boord en uitstoot van vervuilende stoffen. Daarnaast gaat een registratie samen met vestiging of vertegenwoordiging in Nederland. Dat leidt weer tot extra werkgelegenheid en economische activiteiten.

Met de komst van NL Flag wordt registratie een stukje makkelijker. Maar we zijn er nog niet. We moeten veel beter ons verhaal gaan vertellen. Van toonaangevende Nederlandse reders zoals Spliethoff, Van Oord en Holland America Line die kiezen voor de kwaliteit van de Nederlandse vlag. Van ons zeer succesvolle en complete maritieme dienstencluster. Van onze hoge positie op de Paris MoU White List en onze internationale faam als verantwoordelijk en duurzaam maritiem land. De KVNR speelt daar al een belangrijke rol in. Maar het kan altijd meer.

Nederlandse vlag is een keurmerk dat vanaf 1200 schepen uitstraalt naar ons gehele cluster

De keuze voor een vlaggenstaat is primair rationeel, het gaat immers om grote financiële, juridische en personele belangen. Nederland moet zorgen voor een concurrerend aanbod en daar wordt al veel aan gedaan. Maar iets van gevoel mag er ook zijn. Het gaat om onze vlag, met een lange traditie, een keurmerk dat vanaf 1200 schepen uitstraalt naar ons gehele cluster. Laten we er samen naar streven dit aantal te laten groeien.

Martin Bloem is partner strategisch maritiem adviesbureau Marstrat

Partners Maritiem Nederland