Na de zomer weer volle kracht vooruit! | Maritiem Nederland
Opinie

Na de zomer weer volle kracht vooruit!

Michiel Hijmans | vrijdag 17 september 2021
Marine, Onze Vloot

"Wanneer u dit leest is de zomer alweer goeddeels voorbij. Qua weer was het in Nederland dit jaar niet een echte zomer helaas (al maakte de mooie septembermaand nog veel goed). Maar laten we vooral vooruit kijken naar de rest van 2021", schrijft Michiel Hijmans in zijn maandelijkse column over het wel en wee van de KNVOV.

‘Volle kracht vooruit’ op alle fronten wat mij betreft. Nog zoveel mogelijk mensen vaccineren en blijven opletten met het naleven van de Covid 19-maatregelen, hoe vervelend ze ook mogen zijn. Eindelijk een nieuwe regering vormen, want we staan voor belangrijke beslissingen op velerlei – ook maritiem – terrein. Doorpakken met de nieuwbouwprogramma’s met maximale aandacht voor participatie van de Nederlandse industrie. Zorgen voor nog betere beveiliging van de koopvaardij wereldwijd en met name in de hoog risico gebieden, waaronder West-Afrika. Onze belangrijke maritieme infrastructuur zo snel mogelijk op peil brengen. Verder studeren op alternatieve energiebronnen en oppassen met het volbouwen met windmolens en velden vol zonnepanelen.

Elkaar in de ogen kijken

Een ander front waar we eindelijk weer vooruit kunnen zijn de fysieke maritiem en/of defensie gerelateerde conferenties en exposities, waar men elkaar veel makkelijker weet te vinden dan wanneer we dit digitaal doen. Het blijft een stuk gemakkelijker onder het genot van een kop koffie of anderszins bij elkaar te zitten, elkaar in de ogen te kijken en afspraken te maken.

In november onze eigen NIDV Exhibition Defence & Security (NEDS) op 18 november in Ahoy Rotterdam is daar een voorbeeld van. Maar ook in Londen, Toulon, Rostock en La Spezia zijn grotere bijeenkomsten gepland. Het is wel spannend of alles door kan gaan met de steeds wisselende Covid situatie. De Hiswa te Water sneuvelde helaas, maar ik heb goede moed dat steeds meer wél kan de komende maanden en dat ook deze bijeenkomsten een ‘boost’ zullen geven aan de maritieme sector.

De jongste generatie zeevarenden in spé was present tijdens de Wereldhavendagen 2021 (foto: Anne Reitsma/WHD). Tekst gaat verder onder de foto.

De Wereldhavendagen zijn bij het ter perse gaan van dit nummer alweer achter de rug. Ongetwijfeld niet zo uitbundig als we graag zouden zien, maar wel goed op opnieuw de aandacht te vestigen op Nederland als maritiem land en onze wereldhaven zoals het prachtige bruisende Rotterdam en alles wat daarbij hoort. Ook heeft de Koninklijke Marine een nieuwe Commandant der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal René Tas. Hem wacht een zware klus om met de beperkte middelen die er zijn de marine weer op orde te krijgen en door te gaan met het goede werk van zijn voorganger vice-admiraal Rob Kramer.

Fysieke vergadering

Als bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Vloot komen we eindelijk weer fysiek bij elkaar om te vergaderen en zien we een mogelijkheid ook een veilige fysieke Algemene Leden Vergadering te beleggen, eind oktober of begin november, tegen die tijd al dan niet met 1,5 meter afstand.

Michiel Hijmans is vice-voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Vloot (KNVOV)

Partners Maritiem Nederland