Met Porthos is Nederland eindelijk weer eens gidsland | Maritiem Nederland
Opinie

Met Porthos is Nederland eindelijk weer eens gidsland

Gerald Schut | dinsdag 18 mei 2021
Havenbedrijf Rotterdam, MET Event

Met de toekenning van SDE++ subsidie om vanaf 2024 jaarlijks 2,5 Mton CO2 onder de Noordzee te gaan opslaan is Porthos een flinke stap dichterbij gekomen. ‘Er zijn in Nederland weinig projecten die op zo’n korte termijn (vanaf 2024 is de planning) zoveel CO2 kunnen reduceren (2,5 miljoen ton per jaar),’ reageert Jasper Vis (TenneT). Begin volgend jaar neemt Porthos de definitieve investeringsbeslissing.

Ook Pieter Boot (Sectorhoofd Klimaat en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving; PBL) sprak onlangs hoopvol over Porthos: ‘Dan doen we iets wat elders in de wereld niet gebeurt. Daarmee zou Nederland voor het eerst in 20 jaar weer eens ergens echt mee voorop kunnen lopen. Als Porthos lukt, wordt Athos (ook gebruik van koolstof, CCUS) in de Amsterdamse haven ook makkelijker. Als je de eerste 3 Mton CO2 opgeslagen hebt met CCS, wordt de volgende 3 Mton weer gemakkelijker.’

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven (Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products) ontvangen over een periode van 15 jaar maximaal € 2,1 miljard. Akshat Rathi van Bloomberg noemt de ‘contracts for difference’ structuur van de regeling slim. De kosten per ton opgeslagen CO2 worden op €80 geschat. De overheid past het verschil bij als prijs van een ton CO2 in het Europese emissiehandelssysteem ETS lager is dan die € 80 met een ‘eigen risico van’ €25. Als de CO2-prijs vanaf 2024 dus al boven de € 80 per ton ligt kost de regeling de belastingbetaler geen cent. Tegen de huidige CO2-prijs van zo’n € 55 per ton kost de regeling al minder dan de helft van het maximumbedrag. Een parallel met de wind op zee uit het Energieakkoord dringt zich op. Destijds werd in 2013 een bedrag van € 18 miljard beschikbaar gesteld, maar de Algemene Rekenkamer berekende dat de kosten uiteindelijk slechts € 12,5 miljard bedroegen.

In het Klimaatakkoord mag jaarlijks 7,2 Mton aan CCS gesubsidieerd worden. Binnen de grenzen van dat akkoord is dus ruimte voor nog eens twee maal projecten met de omvang van Porthos, maar de doelen worden opgeschroefd. In de woorden van CCS-expert Margriet Kuijper: ‘Als de opgave in 2030 van de 49% CO2-reductie uit het klimaatakkoord naar de nieuwe Europese doelstelling van 55% moet worden opgeschroefd is dat volgens de industrie alleen haalbaar met meer CCS. In de nieuwe subsidieregeling SDE++ gaat waarschijnlijk 40 à 50% van de beschikbare € 5 miljard naar CCS, maar dat levert wel 60 à 70 % van de totale emissiereductie. Als value for money een belangrijk doel is voor de overheid, is dat niet gek.’

Aan ruimte is voor CO2 is in de lege gasvelden onder de Noordzee geen gebrek. Volgens Catrinus Jepma (New Energy Coalition en RUG) is in het Nederlandse deel van de Noordzee ruimte voor 1700 Mton CO2. In het tempo van Porthos genoeg voor 680 jaar. Maar het idee is om daar ook CO2 uit België en Duitsland te gaan opslaan. En als Porthos eenmaal loopt, worden de papieren voor de blauwe waterstof van H-Vision in de Rotterdamse haven ook steeds beter.

Partners Maritiem Nederland