Jacht met lijmstok versus pulsvisserij | Maritiem Nederland
Opinie
Frankrijk is het laatste EU-land dat vogeljacht met lijmstok toestaat én het land dat zich fanatiek verzet tegen de pulsvisserij.

Jacht met lijmstok versus pulsvisserij

Lennart Kik | dinsdag 15 september 2020
Visserij

Wie kennis neemt van ‘het beste beschikbare wetenschappelijk advies’, zal al snel tot de conclusie komen dat de beweringen van de Franse milieuorganisatie Bloom over de pulsvisserij niet deugen. Of de wetenschappelijke bewijslast ook het Europese Hof van Justitie kan overtuigen, moet dit najaar blijken.

‘Barbaars en wreed’ noemen vogelbeschermers en verdedigers van dierenwelzijn de jacht met de lijmstok. Onder het mom van een oude traditie houden Franse jagers de chasse à la glu overeind in vijf departementen rond Nice en Marseille, hoewel deze vangtechniek sinds de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van 1979 taboe is in de EU. Barbara Pompili, minister van ecologische transitie in de nieuwe Franse regering, wil er nu ook vanaf. Haar politieke chef, Emmanuel Macron, stak daar een ‘stokje’ voor. De Franse president kiest nog niet voor een definitief verbod, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Hetzelfde hof in Luxemburg moet dezer dagen een uitspraak doen op het verzoek van minister Schouten (LNV) om het totaalverbod op pulsvisserij nietig te verklaren. Volgens Schouten is het pulsverbod, waartoe het Europees Parlement in april 2019 besloot, niet op de juiste manier tot stand gekomen. “Het pulsverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies. Bovendien wordt met het pulsvisserijverbod innovatie en technologische ontwikkeling niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt. Voor zover de Raad en het Europees Parlement het pulsvisserijverbod op het voorzorgsbeginsel zou hebben gebaseerd, passen zij dit beginsel onjuist toe”, aldus de minister.

Pulsverbod onnodig

‘Barbaars en wreed’ noemde de Franse milieuorganisatie Bloom de door Nederlandse kottervissers met groot succes toegepaste innovatieve vismethode, waarbij de vissen met stroomstootjes de netten in worden gejaagd. Bovendien zou de pulsvisserij volgens Bloom ecologisch onverantwoord zijn. Volgens het ‘beste beschikbare wetenschappelijk advies’ klopt er geen hout van deze claim. Pulsvissen is een verantwoord alternatief voor de traditionele boomkor, stelt de International Council for Exploration of the Sea (ICES). De pulsvisserij heeft veel minder impact op ecologie en milieu dan werd aangenomen. Daarnaast heeft de vismethode een aantal evidente voordelen. Omdat het vistuig boven de zeebodem zweeft, is er veel minder bodemberoering. Het brandstofgebruik is 40 procent lager en ook de CO2-uitstoot is navenant lager.

Kansen kunnen keren

De Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen grijpt het ICES-rapport aan om het Europese verbod op pulsvissen van tafel te krijgen. “Puls is de Green Deal van de visserij”, aldus Van Dalen. Het pulsverbod moet vanaf de zomer van 2021 ingaan en de meeste fracties in Brussel staan niet te popelen om het gevoelige dossier te heropenen.

De kansen lijken echter te keren nu pulsvissen zelfs in de milieuhoek geen taboe (meer) is. “Er zijn destijds te veel vergunningen voor pulsvissen uitgegeven”, zegt Emilie Reuchlin-Hugenholtz van het Wereld Natuur Fonds in het FD. “Maar het is positief dat de visserij innoveert en als de effecten ervan gunstiger zijn, moet je kijken of en waar er ruimte voor is. Niet in beschermde gebieden, maar daarbuiten misschien wel.”

Partners Maritiem Nederland