Hollands Glorie | Maritiem Nederland
Opinie
Arjen Uytendaal: 'Beter af en toe een zetje in de rug dan buitenlandse klanten wegjagen.'

Maritieme sector toont veerkracht


Hollands Glorie

Arjen Uytendaal | dinsdag 10 december 2019
Maritieme Cluster

Na voorzichtig herstel in 2017 vond de maritieme sector in 2018 opnieuw de weg omhoog. De toegevoegde waarde van de ruim 21.000 maritieme bedrijven groeide met 4,6 procent. Dit neemt niet weg dat er ook verschillende uitdagingen zijn voor onze Hollands Glorie.

Tijdens Europort 2019 overhandigde minister Cora van Nieuwenhuizen de nieuwe maritieme economische cijfers aan Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. Gelukkig gaat het weer iets beter met onze ‘Hollands Glorie’. Was 2016 een heel moeilijk jaar, in 2017 kwam er een lichte verbetering en deze heeft zich in 2018 doorgezet. De toegevoegde waarde van de ruim 21.000 maritieme bedrijven groeide met 4,6 procent. Met 3,0 procent van de beroepsbevolking is de maritieme sector goed voor 3,4 procent van het bbp. De directe werkgelegenheid steeg met 1,3 procent. Ook onze export steeg flink; naar maar liefst 33 miljard euro.

Onze grote afhankelijkheid van handel en export legt een grote druk op onze innovatieve kennis en kunde én op de samenwerking in het maritieme ecosysteem. Een unique selling point is onze ‘one stop shop’ voor buitenlandse klanten, alles is op een relatief kleine oppervlakte beschikbaar met honderden jaren ervaring. Met een prachtige proeftuin voor onze kust kunnen we laten zien dat onze innovaties werken.

'Juist nu moeten we meer samenwerken in het maritieme ecosysteem'

Keer op keer worden er stapjes gezet in emissieloos varen of op het gebied van digitalisering en autonomie. Er komt walstroom voor grote kraanschepen, we gaan alternatieve brandstoffen testen zoals methanol, ammoniak en waterstof. En onze kennis en kunde, bijvoorbeeld opgedaan in de offshore olie- en gasindustrie, gebruiken we om stappen te zetten in de winning van duurzame energie en voedsel op zee.

Maar ik constateer ook uitdagingen voor onze Hollands Glorie:

  • Onder moeilijke marktomstandigheden erodeert de samenwerking, terwijl we juist nu moeten samenwerken in het maritieme ecosysteem of zoals Rob Verkerk het zei: ”Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
  • De bedragen die we investeren in R&D en innovatie gaan naar beneden, terwijl we moeten blijven investeren in nieuwe technologie. Juist in een tijd van energietransitie en digitalisering kunnen we ons hiermee onderscheiden. Andere wereldspelers liggen op de loer, maar wij in Nederland zien de noodzaak van verduurzaming, laten we dan ook het voortouw nemen in deze ontwikkeling en onze kansen grijpen.
  • Zonder goede mensen geen onderzoek en innovatie, geen kennisopbouw, geen kennis van het gebruik op zee én geen export van nieuwe producten. We moeten onze mooie sector beter uitdragen. Echt aansprekende verhalen vertellen aan met name de jonge talenten die we in onze sector zo hard nodig hebben. Een brede arbeidsmarktcampagne door de 21.000 bedrijven is essentieel voor onze beeldvorming van de huidige Hollands Glorie.
  • Zo’n campagne helpt ook om mensen te overtuigen dat Hollands Glorie goed is voor de hele BV Nederland. Het is beter af en toe een zetje in de rug te krijgen dan buitenlandse klanten weg te jagen door onzinnige acties en boetes die de rechter later weer moet terugdraaien. Maar dan is de klant al weg en komt voorlopig niet meer terug.

Arjen Uytendaal is directeur Nederland Maritiem Land

Partners Maritiem Nederland