Duurzaam het verschil maken | Maritiem Nederland
Opinie
Rob Verkerk: 'Herstelplan kan voorkomen dat we onze ambities op het gebied van duurzaamheid verliezen.'

Duurzaam het verschil maken

Rob Verkerk | woensdag 20 mei 2020
Maritieme Cluster

Samen met het totale maritieme cluster heeft de stichting Nederland Maritiem Land (NML) een brief verzonden met een urgente oproep aan de overheid. Met het voorstel om samen het Maritiem herstelplan te ontwerpen en duurzaam het verschil te maken. Op verzoek van Maritiem Nederland licht NML-voorzitter Rob Verkerk toe hoe de maritieme sector vanuit 'unchartered waters' de koers naar voren kan hervinden.

We bevinden ons in ‘uncharted waters’, een periode die zich kenmerkt door grote onzekerheden. Met de sector en de overheid zijn we daarom bezig met het uitwerken van mogelijke scenario’s voor onze Nederlandse maritieme sector. Voor de komende maanden én daarna. Juist in onze sector zullen we gedurende een langere periode de gevolgen van de crisis ervaren. Welke bedrijven blijven er overeind? Kunnen we voorkomen dat werknemers massaal hun baan verliezen? Kunnen zij mogelijk ergens anders in de maritieme sector terecht? Hoe kunnen we ook in deze tijd blijven innoveren en nadenken over de toekomst? Eén ding is duidelijk, versnelling en verduurzaming bieden daarbij de sleutel tot succes.

Onmisbaar

De Nederlandse maritieme sector heeft een cruciale rol in de logistieke keten. Bij het herstel van de wereldwijde en de Nederlandse economie zijn wij als sector onmisbaar. We vervullen een vitale functie in de aanvoer van essentiële grondstoffen en goederen voor alle Nederlanders. We zorgen voor de uitvoer van Nederlandse producten naar landen die dat op dit moment extra hard nodig hebben. Daarnaast is Nederland specialist in het bouwen op zee. Voorbeelden daarvan zijn kustbescherming en duurzame offshore energie die van groot belang is voor de energietransitie. En onze scheepsbouw levert duurzame en slimme schepen, voorzien van de nieuwste maritieme technologie.

Laat-cyclisch

De impact van de corona-crisis op de Nederlandse maritieme sector is al enige tijd merkbaar, ondanks dat onze sector voor een groot deel een laat-cyclisch karakter heeft. Ik doel dan bijvoorbeeld op de problemen die we hebben om bemanningen van schepen te wisselen door de sluiting van grenzen. Maar we zien ook dat vervoer en overslag dalen door de inzakkende wereldeconomie, dat opdrachten voor de maritieme maakindustrie worden uitgesteld en dat innovatie door liquiditeitsproblemen onder druk staat. De echt grote klappen zullen volgens de huidige scenario’s in de tweede helft van 2020 en begin 2021 vallen.

Handen ineenslaan

Overheid en maritiem bedrijfsleven hebben een gezamenlijk belang als het gaat om verduurzaming en veiligheid op en vanuit zee. Daarom moeten we als overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineenslaan en een economisch herstelplan ontwerpen. Een plan waarmee we onze liquiditeitspositie stutten en door innovatie na de corona-crisis duurzaam het verschil maken en onze internationale concurrentiepositie verstevigen.

‘Juist nu is het belangrijk om niet te blijven stilstaan’

Juist nu is het belangrijk om niet te blijven stilstaan. Niet alleen omdat stilstand achteruitgang betekent. Stilstand betekent ook dat de energietransitie stil komt te liggen. En dat ons innovatieproces vertraagt, waardoor we ons voordeel verliezen ten opzichte van onze concurrenten uit andere landen. Door nu samen aan een herstelplan te werken, willen we als cruciale sector voor de Nederlandse economie het hoofd boven water houden en voorkomen dat we onze ambities op het gebied van duurzaamheid verliezen. Dat vergt echter wel een gezamenlijke aanpak met de overheid en kan de sector niet alleen.

Oproep aan de overheid

Samen met het totale maritieme cluster heeft de stichting Nederland Maritiem Land een brief verzonden met een urgente oproep aan de overheid. Met het voorstel om samen het Maritiem herstelplan te ontwerpen en duurzaam het verschil te maken. Deze brief is gericht aan de minister-president en de ministeries; Infrastructuur & Waterstaat, Financiën, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Defensie. De brief beschrijft een aantal concrete maatregelen die zorgen voor behoud van een sterke en internationaal concurrerende maritieme sector, ook na de corona-crisis. U kunt deze brief lezen op www.maritiemland.nl

Partners Maritiem Nederland