Zuid-Willemvaart opzij? | Maritiem Nederland
Nieuws

Zuid-Willemvaart opzij?

| dinsdag 11 juli 2006

Binnen de ministerraad bestaan plannen voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart aan de oostkant van Den Bosch. Dit heeft de voorkeur boven aanpassing en verruiming van de huidige situatie. Door verplaatsing van de vaart ontstaat er meer ruimte voor economische, ruimtelijke en ecologische ontwikkeling in het gebied tussen Den Bosch en Eindhoven. Tevens kunnen na de uitvoering grotere binnenvaartschepen (tot klasse IV) gebruikmaken van de vaart. De omlegging gaat naar schatting zo’n 284 miljoen euro kosten.

Partners Maritiem Nederland