Zelfstandige haven Amsterdam weinig gevolgen | Maritiem Nederland
Nieuws

Zelfstandige haven Amsterdam weinig gevolgen

De verzelfstandiging van het Amsterdamse havenbedrijf heeft geen gevolgen voor de vaarweggebruikers of de planning van de nieuwe zeesluis.

Het gemeentelijk havenbedrijf gaat per 1 april verder als overheids-NV. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was altijd al voorstander van de verzelfstandiging, omdat dat meer mogelijkheden biedt voor samenwerking tussen havens. Dat vindt ook het Havenbedrijf: “Opkomende economieën, vergaande internationale samenwerking en de toename van de wereldbevolking hebben tot gevolg dat de wereldhandel een enorme vlucht neemt. Deze groei gaat gepaard met schaalvergroting in de logistieke keten en onderhandelingskracht van grote spelers.”
Na de verzelfstandiging denkt het havenbedrijf zich beter te kunnen focussen op deze veranderingen. “We kunnen de doelstellingen uit de Havenvisie sneller en makkelijker realiseren. We zijn slagvaardiger en kunnen de economische bedrijvigheid in stad en regio beter aanjagen.”
Het Amsterdamse havenbedrijf geeft toe dat de mogelijkheid bestaat dat het zich minder gaat richten op het publieke belang en meer op winst. Daarom behoudt de gemeente haar publieke bevoegdheden om voorwaarden te stellen. “Ook zorgt het Havenmeesterconvenant voor waarborging. Vanuit het havenbedrijf voert de havenmeester, die een onafhankelijke positie heeft, straks publieke taken uit voor verschillende opdrachtgevers als het ministerie, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam. Doel is de vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.”

Partners Maritiem Nederland