Zeevaartopleiding over andere boeg | Maritiem Nederland
Nieuws

Zeevaartopleiding over andere boeg

Gerrit-Jan Hulsebos | donderdag 13 juli 2006

Maritiem Instituut De Ruyter in Vlissingen is van start gegaan met een monodisciplinaire variant van de middelbare opleiding Maritiem Officier. De ingrijpende aanpassing van het opleidingsmodel is totstandgekomen in nauw overleg met de Redersvereniging, de maritieme vakbond FWZ en onderwijsinstellingen. Directeur MBO-opleidingen Theo Nieboer: “In deze nieuwe vorm van competentiegericht onderwijs bieden we aankomende stuurlieden en werktuigkundigen meer theoriekennis en praktijkvaardigheden in één bepaalde discipline. We verwachten daardoor een grotere toestroom naar het zeevaartonderwijs en een concurrentievoordeel ten opzichte van buitenlandse zeevarenden.”

Partners Maritiem Nederland