Zeehavens werken samen aan invoering walstroom | Maritiem Nederland
Nieuws
Vanaf 2028 moeten ook grote containerschepen gebruik kunnen maken van walstroom als ze aan de kade liggen.

Zeehavens werken samen aan invoering walstroom

redactie | donderdag 24 juni 2021
Havens, MET Event

Vijf zeehavens in Noordwest-Europa gaan samenwerken aan het schoner maken van de scheepvaart. Ambitie is om in 2028 grote containerschepen in de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (Le Havre, Rouen en Parijs) te voorzien van walstroom, zodat schepen aan de kade hun generatoren niet hoeven te gebruiken maar hun elektriciteit via een kabel van het stroomnet kunnen betrekken.

“Rotterdam heeft al walstroomaansluitingen voor binnenvaartschepen op alle openbare ligplaatsen in het havengebied. Ook StenaLine in Hoek van Holland en de ligplaats van Heerema in het Calandkanaal zijn voorzien van walstroom", zegt Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam. "Vorig jaar zijn we een ambitieus programma gestart om tot 2025 zo’n acht tot tien walstroomprojecten te realiseren. Nu komt daar deze internationale samenwerking bij. Deze samenwerking is cruciaal om walstroom te laten slagen. We gaan als havens onze walstroom-aanpak op elkaar afstemmen. Dat moet leiden tot standaardisatie, lagere kosten en een versnelling van de toepassing van walstroom met behoud van een gelijk speelveld tussen de havens.”

Niet zonder overheidssteun

Toepassing van walstroom is ingewikkeld. Zo is er onduidelijkheid over het toekomstig (Europees) beleid over het al dan niet verplichten van walstroom. Internationale regels zijn nodig om te voorkomen dat de concurrentiepositie van havens die voorop lopen met verduurzamen verslechtert. Investeringen in walstroom kunnen nu niet uit: er zijn grote investeringen in infrastructuur nodig die niet zonder overheidssteun kunnen.

Er zijn ook nog weinig kant-en-klare oplossingen voor het inpassen van walstroom op drukbezette kades. Op dit moment is nog maar een beperkt aantal containerschepen voorzien van een walstroomaansluiting. Er zijn momenteel in Europa dan ook geen terminals met walstroominstallaties voor grote containerschepen. Tot slot zijn belastingregels nu ongunstig voor walstroom: over elektriciteit betaal je tijdelijk geen energiebelasting, scheepsbrandstof is in de meeste havens vrijgesteld van belasting.

Schepen vanaf 14.000 TEU

De havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (Le Havre, Rouen en Parijs) gaan zich samen inzetten om tegen 2028 walstroomvoorzieningen voor containerschepen vanaf 14.000 TEU te hebben. In dit segment is het steeds gebruikelijker dat nieuwe schepen een walstroomaansluiting hebben. In een Memorandum of Understanding (MoU) spreken de havens af dat ze hun best zullen doen om de nodige voorwaarden en een gelijk speelveld te creëren om de implementatie van walstroom voor hun klanten te faciliteren.

Vrijstelling van energiebelasting

Daarnaast pleiten de havens voor een duidelijk (Europees) regelgevend kader voor het gebruik van walstroom of een gelijkwaardig alternatief. De havens vragen ook een vrijstelling van energiebelasting voor walstroom en voldoende publieke fondsen om deze walstroomprojecten te realiseren.

Partners Maritiem Nederland