Welles-nietesspel rond failliet Peters Shipyards | Maritiem Nederland
Nieuws
Tewaterlating van de Momentum Scan in 2010, een van de schepen van CFL gebouwd door Peters Shipyards.

Welles-nietesspel rond failliet Peters Shipyards

Paul Steenhoff | dinsdag 27 mei 2014
Scheepsbouw

Curator Paul Manning stelt in zijn rapport van 8 mei 2014 dat de Groninger rederij Canada Feeder Lines (CFL) nog zeker 29 miljoen euro moet betalen aan de failliete scheepswerf Peters in Kampen.

Peters Shipyards in Kampen is op dinsdagmiddag 8 april failliet verklaard waardoor 109 man naar huis zijn gestuurd. De problemen bij Peters Shipyards worden volgens het rapport van Manning veroorzaakt door het uitblijven van de betalingen van de rederij, die opdracht heeft gegeven tot het bouwen van vier coasters, type DP 2 Caranx 11000. CFL-topman Kees Koolhof zegt echter aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan en meldt op de site dat zij zich distantiëren van de door Manning gedane uitspraken. “CFL verkiest om, voor zo ver redelijkerwijs mogelijk, niet in de pers op zijn uitlatingen in te gaan. Onzes inziens draagt dit niet bij aan een constructieve oplossing van de situatie bij Peters, de problemen bij leveranciers en de afbouw van de Caranx.” De eerste van de vier tankers ligt nu half afgebouwd op de werf en Manning probeert tot een doorstart te komen.

Peters Shipyards is de bouwer en de eigenaar van de Greenstream tankers, een volledig LNG aangedreven schip dat in 2013 tijdens het Maritiem gala in Rijswijk verkozen werd tot het Schip van het jaar 2013. Interstream Barging, de binnenvaartbevrachter waarvoor de schepen varen, meldt dat na een periode van stilliggen, beide schepen sinds 3 mei weer varen. 

Partners Maritiem Nederland