Watersporter moet zelf maritieme assistentie regelen | Maritiem Nederland
Nieuws
Edwin van der Pol: 'Als watersporter moet je voorbereid zijn. Heb je pech, dan is de vraag: wie bel ik dan?'.

Watersporter moet zelf maritieme assistentie regelen

Redactie | woensdag 12 augustus 2020
Jachtbouw & Watersport

Vanaf 17 augustus zijn watersporters zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen, bijvoorbeeld bij motorpech of een verzoek om sleephulp. In gevaarlijke situaties moet altijd de Kustwacht worden gewaarschuwd.

De nieuwe werkwijze is ontwikkeld na overleg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Op de website van de Kustwacht staat een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt.

Voorheen volstond het om contact op te nemen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de KNRM alarmeerde. “De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112”, licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Spoedeisend of niet

Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over de mate van spoed zal altijd de KNRM gealarmeerd worden. “De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.

Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden

Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De hulpvrager moet wel zelf toestemming te geven, voordat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.

Nieuwe rol Kustwacht

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om triage te gaan uitvoeren. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. 

Partners Maritiem Nederland